• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Binnen twee maanden moet er een Nationale Anti-Corruptie Commissie zijn

| dagblad suriname | Door: Redactie

De regering treft voorbereidingen voor de installatie van de Nationale Anti-Corruptie Commissie. Personen – waaronder leden van de Presidentiële Commissie Anti-Corruptie – betrokken bij dit proces hebben op donderdag 16 maart op het Kabinet van de President met elkaar van gedachten gewisseld over het traject dat uitgezet moet worden. Bij deze ontmoeting waren onder meer aanwezig president Chandrikapersad Santokhi, minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, Hoofdofficier van Justitie mr. Carmen Rasam en kabinetsdirecteur Adjaykoemar Moensi. 

Tot nu toe zijn acht personen geïdentificeerd én door het selectie- en screeningsproces gegaan. Daarbij is ook al de bekrachtiging van de kandidaten door De

Nationale Assemblee (DNA) achter de rug. Om welke personen het gaat is niet bekendgemaakt.

Volgens de bewindsman heeft een van de kandidaten zich teruggetrokken. 

Tijdens de ontmoeting op het kabinet hebben partijen met elkaar afgesproken welke tijdlijn gevolgd zal worden om de commissie uiteindelijk geïnstalleerd te krijgen. Het ligt in de bedoeling dit binnen twee maanden gedaan te hebben. 

De kandidaten moeten ervaring opdoen en onder meer stages volgen in het buitenland. “We gaan stapsgewijs aan hun vaardigheden bouwen.” De personen kunnen binnenkort ook meelopen wanneer eind deze maand het Franse Agentschap voor Anti-Corruptiebeleid naar Suriname komt. De delegatie zal verschillende instituten en instanties bezoeken en een nulmeting voor Suriname uitvoeren voor wat betreft corruptiebestrijding. “Ze kunnen meeliften met al deze voorbereidende activiteiten”, zegt de Justitieminister. 

De aankomende commissieleden gaan verder getraind en daar waar nodig opgeleid worden. Ook zal er voor huisvesting en administratie gezorgd worden. De kandidaten hebben ook geparticipeerd in het Nationale Compliance Congres, waarmee bewustwording rond corruptie wordt gecreëerd.

| dagblad suriname | Door: Redactie