• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

The Big Picture

| starnieuws | Door: Redactie

ECHT LEIDERSCHAP HEEFT MEER TE MAKEN MET MINDSET DAN MET METHODEN EN TECHNIEKEN

Armoede- gokverslaving- casino’s- criminaliteitsbestrijding- definitieve Korpsleiding ?(KPS), brug over de Corantijnrivier, een waterhoofd Overheidsapparaat etc. Dit zijn enkele vraagstukken waarmee Suriname (of de president) mee zit(..).  Opvallend is dat in de meeste gevallen het de president is die zulke dingen verkondigt. Je zou haast denken dat Suriname eigendom
is geworden van de president. Van een bakkerij openen in het Kabalebo ressort met een delegatie waar je ‘u’  tegen zegt. Wat is dan de rol van de DC als hoogste bestuursambtenaar?De discussies in DNA inzake  uitspraken van een DNA-lid  over schuld of geen schuld bij armoede, wil ik niet herhalen. De heren Raymond Sapoen en Amzad Abdoel hebben dat al haarfijn geanalyseerd. Aan hun betogen is niets toe te voegen.Wat mij wel opvalt zijn de uitspraken van de president over veiligheidsvraagstukken in ons land; de verruwing van de harde criminaliteit en de verschillende ‘modellen’ die hij wil hanteren. Ik
mis hierin zijn veiligheidsadviseurs en de directeur Nationale Veiligheid. Zijn die ‘uit-geadviseerd?’ Ik wil zo vrij zijn wat ideeën neer te leggen in de hoop dat er een mind-set verandering optreedt.

Criminaliteitsbestrijding:

Bijna elke dag vinden er ernstige berovingen plaats, welke gepaard gaan met grof geweld (wapengeweld). Er zijn hotspots aan te wijzen waar dezen zich voordoen. Te denken valt aan de weg naar Atjoni. Afobakaweg, Oost-Westverbinding  maar ook in de binnenstad en op klaarlichte dag.

Welnu: wat is er zo moeilijk aan om permanente militaire posten neer te zetten in deze gebieden? En dan heb ik het over moderne gebouwen met slaapgelegenheden, toilet en badkamers, lunchgelegenheden waar per post 10 militairen kunnen worden gehuisvest. De VS en Nederland willen helpen? Hier ligt dan een kans om preventief op  te treden. Van Albina tot en met Nieuw Nickerie zal deze aanpak het veiligheidsgevoel bij de burgers misschien terugbrengen. Het vervangen van de leiding bij het KPS is geen oplossing voor het terugdringen van de criminaliteit,  maar een doekje voor het bloeden. Te goedkoop en niet getuigend van visie. Misschien een idee om de leiding bij het directoraat Nationale Veiligheid te vervangen met mensen die weten hoe zij deze meer inhoud kunnen geven(?).  Nationale veiligheid behelst de totale veiligheidsketenDe relatie Armoede- Gokverslaving en Criminaliteit kan ook als zodanig worden bezien. Als het de regering menens is  en vindt dat armoede een van de oorzaken is van criminaliteit(..) , dan wil ik haar adviseren zo snel als mogelijk alle casino’s in Suriname, permanent te sluiten. Het gros van de casino’s is in handen van buitenlanders en zien wij miljoenen SRDs verdampen, daar deze gelden worden overgemaakt naar de landen van herkomst van de eigenaars (China- Turkije e.d.).Het is immoreel om te roepen dat er iets aan de gokverslaving moet worden gedaan en tegelijkertijd niets ondernemen om de bevolking te beschermen (of hebben enkele lieden in DNA  en regering aandelen in deze casino’s?).

De regering kan zich liever richten op het neerzetten van productiebedrijven i.p.v. telkens weer casinovergunningen te verstrekken aan buitenlanders ( Mindset!)

Brug over de Corantijnrivier:

Velen met mij hadden liever gezien dat er een vaste oeververbinding komt met Frans-Guyana( Frankrijk= EU). Een directe verbinding met Europa zou financieel- en economische voordelen opleveren. Dit zou zorgen voor een economische boost in het oosten van ons land. Qua kosten zou deze goedkoper uitvallen, daar de Fransen de kosten van de brug zouden mee helpen dragen.  

Een alternatief voor een oeververbinding met Guyana kan dan gezocht worden in de aankoop van 2 middelgrote  veerboten (Ferries) uit Nederland, die de diensten onderhouden. De totale kosten kunnen geraamd worden op nog geen 100 miljoen Euro’s( veel goedkoper dan een geschatte 600 miljoen US (..) voor een brug). Hierdoor ontstaat  een vorm van permanente werkgelegenheid in de regio Nickerie. Het onderhoud kan vervolgens ondergebracht worden bij het bedrijf waar deze worden aangekocht (zie foto). Kleinere formaten zijn ook voorhanden(.).

De keuze is dus inzetten op de EU met meer economische mogelijkheden, of een Guyana met een mondjesmaat economie en toerisme.Welnu:! De president/regering heeft de kans te laten zien zaken te kunnen aanpakken “wat de vorige regering niet heeft kunnen bewerkstelligen”(..), onder andere het afbouwen van het Overheidsapparaat, en het uitvoeren van het vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten inzake de Kalina (Caraïben) en Lokono(Arowakken), wat nog geen enkele Regering heeft aangedurfd).

Want uitstel is de verontschuldiging van een lui mens en 

Als je iemands verhaal niet leuk vindt, schrijf dan je eigen verhaal.

Colvin Overdiep

| starnieuws | Door: Redactie