• maandag 29 November 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BEZETTERS DALIAN-II-PROJECT ZULLEN WORDEN VERWIJDERD

| united news | Door: Redactie

Foto bron: Woning Dalian2 projekt

Mensen die de afgelopen dagen woningen op het Dalian-II-project te Morgenstond hebben gekraakt of omliggende bouwpercelen illegaal hebben bezet zullen zonder aanzien des persoon worden verwijderd.

Dat is besloten tijdens een vergadering van de coalitietop. NPS-voorzitter tevens coördinator woningbouw binnen de regering, Gregory Rusland, zegt dat wilde occupatie niet zal worden getolereerd of gedoogd. De regering zal deze vorm van illegaliteit niet toestaan en de politie zal daarom optreden tegen bezetters. De voorbereidingen voor de ontruimingsactie worden reeds getroffen.

Er circuleerden geluiden dat de wilde occupanten zouden zijn aangezet door Abop-toppers, onder wie ondervoorzitter Joël ‘Bordo’ Martinus. Hij ontkent met klem mensen te hebben aangezet om tot de occupatie te Morgenstond over te gaan. “Mi no sabi neks. Na zomaar den man e kari mi nen. Ik heb niemand gestuurd om huizen of percelen te occuperen”, zegt hij. Martinus oriënteerde zich woensdag ter plekke en riep de mensen op geen onrechtmatige handelingen te plegen. Ook adviseerde hij hun geen investeringen te plegen.

De politicus zegt het af te keuren dat de mensen zonder toestemming zaken in beslag nemen, maar benadrukt tegelijkertijd dat dit een teken is dat de woningnood zeer hoog is. “Iedereen wil een menswaardig bestaan hebben en als de mensen horen dat er een vrij stuk terrein is gaan ze erop af.

De regering moet daarom snel een oplossing vinden voor dit vraagstuk”, aldus Martinus. Hoewel hij beweert niets met de actie te maken te hebben beweert ooggetuige Amiёl Seymonson het tegendeel. Volgens hem heeft de Abop-topper de woning van zijn neef afgepakt. “Ik was daar toen hij mijn neef bedreigde dat hij hem zou schieten als hij niet weggaat. Mijn neef heeft alle papieren van het huis. Bordo zei ons dat we het huis niet gaan kunnen krijgen. Hij is nu bezig het terrein te omrasteren en dievenijzer te zetten”, aldus Seymonson. Dit wordt door de politicus ontkend.

Rusland zegt geen informatie te hebben dat Abop-toppers bij de bezettingsactie betrokken zijn. “We zijn unaniem van mening dat we occupatie niet tolereren. We moeten ervoor zorgen dat de mensen die daar niet thuis horen, worden verwijderd. Alle partijen staan achter dit standpunt,” verwoordt Rusland het standpunt van de coalitietop. Hoewel de woningnood groot is, dienen have en goed van burgers door de overheid beschermd te worden tegen illegale activiteiten. Het terrein waar huizen en percelen zijn geoccupeerd is niet van de overheid. De huizen die met financiering van het woningbouwfonds van de SPSB zijn gebouwd zullen niet gratis worden weggegeven, maar verkocht aan personen die aan de gestelde criteria voldoen en daarvoor in aanmerking komen.

UNITEDNEWS

| united news | Door: Redactie