• zaterdag 02 July 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Betoog Sharman zorgt voor SRD 10 miljoen aanpak suïcide

| starnieuws | Door: Redactie

Vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Dew Sharman

De regering heeft na een scherpe toespraak van vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Dew Sharman, besloten alsnog SRD 10 miljoen op de begroting te plaatsen voor geestelijke gezondheidszorg. Sharman, die ook arts is, voerde aan dat elk jaar gemiddeld 140-150 personen sterven door suïcide. Heel vaak gaat het om mannen tussen 20 en 25 jaar. Vier tot vijfmaal meer mensen proberen jaarlijks een einde aan hun leven te brengen. Dat zijn 700 tot 750 mensen per jaar. Desondanks is op de begroting van Volksgezondheid voor de verbetering van geestelijke gezondheidszorg en suïcide preventie 0 SRD begroot.

Sharman zei vandaag tijdens de begrotingsbehandeling dat hij tegen de begroting van Volksgezondheid zal stemmen als er geen geld wordt vrijgemaakt omdat suïcide geen modeverschijnsel of keuze is. Het is een psychiatrisch ziektebeeld waarbij met de nodige interventie- en preventiemaatregelen 90-95% van die gevallen voorkomen kunnen worden. "De groep die poogt is vier tot vijfmaal meer. Dus 700 tot 750 mensen op jaarbasis en we geven er geen aandacht aan terwijl een poging een groot risicofactor is dat het slachtoffer het bij een volgende keer succesvol doet en dood gaat. Hoe weinig middelen we ook hebben. We kunnen niet wachten, want mensen sterven", sprak Sharman.

De hele geestelijke gezondheidszorg wordt volgens Sharman stiefmoederlijk behandeld. Dit terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te kennen heeft gegeven dat juist vanwege de pandemie de psychiatrische ziektebeelden zoals depressie zullen toenemen. "Suïcide als psychiatrisch ziektebeeld gedraagt zich bijna als een 'infectie ziekte'. Hij slaat over naar andere groepen en enbsen die ook slachtoffer worden", benadrukte Sharman. Hij vroeg de regering om te kijken op welke wijze zij instaat zal zijn om gelden te alloceren om suïcide preventie en interventie ter hand te nemen.

Sharman is van mening dat vooral de familieleden van de slachtoffers bijzondere aandacht verdienen, maar dat zij geen begeleiding krijgen, omdat er geen beleid of budget beschikbaar is.Hij kreeg ondersteuning van diverse DNA-leden die de regering vroegen om geld vrij te maken voor mental health. "Ik weet niet hoe u het gaat doen, maat het lijkt mij dat er geld vrijkomt voor mental health. Dat iedereen daartoe toegang krijgt en dat we kijken hoe we na twee jaar het uitfaseren zodat het via de verzekering betaald kan worden. Ik breek een lans hier voor iedereen die mental health behoeftig is en dat we daarvoor geld vrijmaken", zei Cheryl Dijksteel (VHP). ABOP-fractieleider Obed Kanapé noemde mental health een stille moordenaar en haalde aan dat er nu meer aandacht wordt gevraagd van de regering als het gaat om zelfmoord, suïcide gedachten en andere vormen van mentale gezondheidsproblemen.

Cedric van Samson (VHP) vroeg aandacht voor de gepensioneerden van Suralco, die door oneerlijke maatregelen nu hun pensioen ontvangen tegen een koers van SRD 3.50 voor de US-dollar. Van Samson vroeg de regering naar een oplossing, omdat wanneer geestelijke gezondheid van iemand achteruitgaat, omdat de persoon al jaren met een probleem zit en het uitzichtloos lijkt, we zaken krijgen als suïcide. Dit moet volgens hem voorkomen worden.

Coalitiefractieleider Asis Gajadien deelde mee dat bij de behandeling van de Brokopondo-overeenkomst dit probleem van de gepensioneerden al was aangehaald. Er werd een beroep gedaan op de toenmalige regering om het probleem op te lossen ondanks dat de groep zelf bezig was via een rechtszaak haar gelijk te zoeken. Gajadien deed een beroep op deze regering om met de ingestelde commissie zo snel mogelijk met Alcoa/Suralco te praten om het beste eruit te halen. Sharman zei hierop dat de kwestie van de Suralco arbeiders heel belangrijk was. "Omdat als mensen op deze manier benadeeld worden er een psychische druk ontstaat. In het kader suïcide pleit dat ik voor de nodige interventie om dit af te handelen op een correcte wijze binnen wet en recht", stelde Sharman.

| starnieuws | Door: Redactie