• vrijdag 02 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BESCHOUWING — Winter houdt Suriname met beide benen op de grond

| de ware tijd | Door: Redactie

door Stan Herewood

PARAMARIBO — Aron Winter heeft na de wedstrijd tegen het sterke Mexico heldere signalen gegeven over de kansen en mogelijkheden van de nationale voetbalselectie van Suriname in de toekomst. Hij heeft geen gouden bergen beloofd maar perspectieven geboden voor als de nuchterheid de boventoon voert en hard wordt gewerkt.

Zijn constatering dat niet alle spelers die bijeen zijn gebracht in de selectie, bij hun clubs de volle negentig minuten inzetbaar zijn, is een moeilijkheidsgraad. Voortaan zal daarop worden geselecteerd. Op het niveau van Mexico spelen, vereist volgens Winter, veel kracht. Daar heeft hij volkomen gelijk in want het moet

de aandachtige toeschouwer zijn opgevallen dat Natio in cruciale wedstrijden veelal in de eerste helft fier overeind staat om na rust terug te vallen. Er worden onnodige fouten gemaakt en de meest tactische voetbalwetten worden niet in acht genomen.

“De aanstelling van Winter valt samen met de op handen zijnde profleague in Suriname. Hij kan daarbij belangrijk zijn in het adviseren”

Concentratieverlies, zoals door Winter aangeduid, is een argument dat trainers vaak geven. Spelend onder hevige druk van de tegenstander kan inderdaad leiden tot ‘paniekvoetbal’ bij het verdedigen. Ter voorkoming daarvan is het focussen op de eigen taken en die van het collectief een noodzaak, wat vaak bij de Surinaamse selectie ontbreekt.

Het is nationaal en internationaal gebruikelijk dat spelers veelal geselecteerd worden op speelminuten. Het zal van de autoriteit en overredingskracht van Winter afhangen om daarin verandering te brengen, omdat clubtrainers vanzelfsprekend rekening houden met het verenigingsbelang. En wat dat betreft handelt de clubtrainer autonoom. Of Winter zich dan kan verzekeren van een brede voorselectie van Natio-spelers die veel speelminuten krijgen, valt te bezien.

Oefenwedstrijden

In het verlengde hiervan is het voor de bondscoach van belang dat van bondszijde de mogelijkheid ruimschoots wordt gegeven aan de selectie om oefenwedstrijden te spelen naar een langer en moeilijker traject. Zijn voorgangers Dean Gorré en Stanley Menzo hadden eerder daarop aangedrongen. Die meetmomenten dragen bij tot de cohesie en vergroot de solidariteit. De Ware Tijd heeft er eerder op gewezen hoe noodzakelijk planmatige aanpak voor korte, middellange en langetermijn en tussentijdse evaluatie zijn.

In zijn voetballoopbaan zowel in Nederland als in andere Europese competities heeft Winter veel ervaring opgedaan. In Suriname geboren (en in Nederland opgegroeid) mag ervan uitgegaan worden dat hij een bijzondere band met het land heeft. Gorré en Menzo hebben op hun eigen wijze geprobeerd het Surinaams voetbal uit het slop te halen. Een evaluatie over die beleidsperioden is belangrijk voor Winter en Suriname, om het traject al of niet aan te passen.

Kennisinstituut

De ontwikkeling van het voetbal in Suriname is in de eerste plaats een zaak van Suriname zelf. Internationale samenwerking in welke vorm dan ook is welkom. In het oog springt daarom de wenselijkheid van de oprichting van een kenniscentrum of voetbalinstituut. Hiermee kan het Surinaamse kader institutioneel worden versterkt, de clubs kunnen zich grondig verrijken met sportmanagementvaardigheden. Dit betekent breken met het niet-structurele en de duurzaamheid een kans van slagen geven.

De aanstelling van Winter valt samen met de op handen zijnde profleague in Suriname. Hij kan daarbij belangrijk zijn in het adviseren. Over de U-selecties kan hij zijn inzichten delen omdat hij een product is geweest van de jeugdafdeling in Nederland en een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het Nederlandse en mondiale voetbal.

| de ware tijd | Door: Redactie