• zondag 11 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Berouw komt na de zonde!

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Assembleelid Patrick Kensenhuis (NDP).

(Ingezonden)
De regering heeft wederom bewezen het volk op een dwaalspoor te zetten. Terwijl de Nederlandse oprichter van New Surfin N.V., Viren Ajodhia, aangeeft dat het ‘’staatsbedrijf’’ geliquideerd zal worden, geeft de president ter kennis dat de fouten gecorrigeerd zullen worden. Eén ding is zeker: of de fouten nu gecorrigeerd worden, of het bedrijf opgedoekt wordt, de handelingen van de ministers van Financiën en Planning en BIBIS kunnen niet ongedaan gemaakt worden. De handelingen c.q. overtredingen blijven strafbaar.

Dat de minister van Financiën en Planning, staatsmiddelen heeft aangewend voor privédoeleinden, heeft ten gevolg dat hij artikel 13 en artikel 20 van de Anti-Corruptiewet heeft overtreden. Hieraan zijn consequenties verbonden. De president dient de betrokken beleidsmakers oneervol te ontslaan en strafrechtelijk te vervolgen. Dat is de enige correctie die op dit moment geoorloofd is. Staan de ministers in kwestie boven de Grondwet, de Comptabiliteitswet, de Anti-Corruptiewet, de wet Toezicht Bank en Kredietwezen en nog andere wetten? De regering Santokhi die steeds pretendeert goed bestuur en transparantie hoog in haar vaandel te dragen, blijkt juist alle principes van behoorlijk bestuur overboord te gooien. Kortom, zal klassenjustitie in dit geval prevaleren?
Indien dat wel zo is, dient de regering eerlijk voor de dag te komen. Deze geheimzinnigheid is zeer afkeurenswaardig en riekt naar een negatieve ontwikkeling voor de economie van het land. De non-transparantie in deze spraakmakende onderneming heeft niets te maken met confidentialiteit. Conform het regeerakkoord waarbij ‘Eenheid van Bestuur en Eenheid in Beleid, steeds gepropageerd wordt, zien wij juist dat zwaarwichtige zaken buiten het gezichtsveld van de vicepresident, alsmede de overige coalitiepartners plaatsvinden.
De schaamteloze actie om (1) zonder een machtiging van de president of (2) een missive van de ministerraad en (3) zonder het parlement te consulteren, de staat te binden aan verplichtingen, kan gekwalificeerd worden als oplichting. Tot heden is niemand van de regering met een degelijk goed onderbouwd argument gekomen betreffende deze N.V., die buiten alle wettelijke regelingen is opgericht. Voorts heeft de regering ook niet kunnen aantonen te goedertrouw te hebben gehandeld. Dat kan ook niet. Door wettelijke regelingen te overtreden en uiterst non-transparant te zijn, kan men niet te goedertrouw handelen. Ondanks het negatief advies van juristen, hebben de ministers en overige betrokkenen, tegen beter weten in gehandeld. Zonder aanzien des persoon dient de president hieraan consequenties te verbinden. Een simpele sorry is in dit geval niet voldoende. Gezien de commotie die is ontstaan rondom New Surfin N.V., verbaast het mij enorm dat de vergadering in DNA hieromtrent, zolang op zich laat wachten.

Los van New Surfin N.V. waarbij staatsmiddelen onopgemerkt zijn doorgesluisd naar een privébedrijf, zijn er nog tal van onderwerpen die ik aan de kaak wil stellen. Zo zal vanaf deze maand de 10% solidariteitsheffing in werking treden. Dit houdt in dat een ieder die tussen de SRD 30.000 en SRD 150.000 op jaarbasis verdient, 38% belasting zal betalen. Van degene die meer dan srd12.500 p/maand verdienen zal 48% belasting geheven worden. Het volk wordt letterlijk en figuurlijk uitgeknepen. Velen zijn hun baan kwijtgeraakt door de Covid pandemie. Deze mensen moeten zich telkens opnieuw registreren voor de beloofde SRD 1.500, die na 8 maanden regering Santokhi nog steeds niet uitbetaald kan worden. Prijzen van basisgoederen stijgen met de dag. De benzineprijs is in 8 maanden al meer dan 8 keer verhoogd. Regering have a heart!!!

In Guyana hebben wij recent gezien dat de regering het volk tegemoet is gekomen door de benzineprijs te verlagen. Waar blijft het sociaal vangnet van deze regering? Hoeveel tijd heeft u nog nodig om uw verkiezingsslogan ‘Wo Set en’ te verwezenlijken? Het Surinaamse volk doet een dringend beroep op u om tot inkeer te komen en onmiddellijk het over een andere boeg te gooien.
Mr. Patrick Kensenhuis
Lid van De Nationale Assemblee

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie