• zaterdag 04 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname
default

BEP: Vrijheidsstrijd nog niet begrepen

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

INGEZONDEN– Op de herdenking en viering van de Dag der Marrons 2022 past diepe bezinning.

Op deze dag van 10 oktober leven wij Surinamers in grote verdeeldheid, ontevredenheid en onzekerheid.

Zelfs binnen de regeringscoalitie van president Santhoki en vicepresident Brunswijk is er sprake van coalitie en oppositie. Het volk is helemaal in de war geraakt.

Basisvoorzieningen zoals levensonderhoud, veiligheid, werkgelegenheid, onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, transport, stroom, water en internet zijn niet langer goed gegarandeerd. Dit als gevolg van een overduidelijk gebrek aan visionair en doortastend beleid gericht op vrijheid, welvaart en welzijn van de totale bevolking.

De heldhaftige strijd van onze marronvoorouders ten spijt,

het overgrote deel van ons volk leeft momenteel in katibo (onvrijheid) omdat de prijzen van goederen en diensten niet in verhouding staan met de inkomsten en besparingen van het volk alsook die van het land. Dit is des te schrijnender omdat we bijvoorbeeld qua energievoorziening kunnen bogen op zowel waterkracht, thermische als zonne-energie.

Als bewoners van het Guyanaschild van de Amazone, kan water geen probleem zijn. Guyana betekent veel-stromen-land zeiden onze inheemse voorouders (eerste bewoners). Vruchtbare bodems en vruchtbare bossen moeten zelfs een surplus aan voedingsmiddelen en bouwmaterialen kunnen opleveren.

Geld, wel geld maakt geld. De juiste investeringen in productie en innovatie, en gerichte handelsdiplomatie moet de exportverdiencapaciteit kunnen verhogen. Ecotoerisme, cultuurtoerisme kan ook veel geld in het laadje van ons land brengen, maar dat moet dus niet verdampen door corruptie en vriendjespolitiek.

Het geeft te denken dat er al 10 kandidaten als nieuwe minister van Financiën zijn afgewezen of geen belangstelling hadden. Er is geen zicht op de wettelijke erkenning en dus bescherming van de grondenrechten van marrons en inheemsen.

De BEP vindt juist dat hieraan prioriteit gegeven moest worden boven de aan de vooravond van Marrondag gemelde controversiële sanctionering en aanpassing van de zogenoemde grondconversie wet door de president. Een aanpassing die voornamelijk in het voordeel van grootgrondbezitters zal zijn.

De armoede is zo beschamend geworden, dat de middenklasse totaal is weggevallen en dat er thans alleen nog rijke of arme mensen zijn in ons land.

De vrijheid waarvoor de marron voorouders hebben gestreden, is anno 2022 duidelijk nog niet begrepen door de leiders van Suriname. Of ze nou van marronafkomst zijn of niet.

Marrondag 2022 wordt herdacht en gevierd, maar leuk is het totaal niet omdat er onder andere voor een behoorlijk portie eten bedragen van rond SRD 200 betaald moeten worden.

Ondanks deze sombere situatie feliciteren we de totale Surinaamse bevolking maar in het bijzonder de Marrons gemeenschap met 262 jaar herdenking 10 oktober.

| gfcnieuws.com | Door: Redactie