• vrijdag 30 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BEP ondersteunt rechtvaardige strijd inheemsen

| starnieuws | Door: Redactie

De Internationale Dag der Inheemsen 2022 staat in het teken van recht en strijd om inheemse rechten, wettelijk erkend te krijgen. Het feestgedruis van viering en herdenking op de achtergrond wordt voorafgegaan door bezinning dat de rechten van de Inheemsen, vooral de grondenrechten oftewel collectieve landrechten nog steeds niet wettelijk zijn erkend door de staat Suriname. Dit schept onzekerheid en
onrust, waar ons prachtige grondgebied niet bij gebaat is. Voornamelijk omdat het concept van duurzame ontwikkeling in het gedrang komt. En ook omdat de oerbossen en wateren waar de inheemsen leven, bedreigd worden. Terwijl economische rechten zoals afgesproken in het Vredesakkoord van 1992, niet tot hun recht kunnen komen. Laat staan sociale en culturele rechten, die door het bezoek van VN baas Anotonio  Guterres nogmaals expliciet zijn bevestigd om te dienen als rechtmatige basis voor de ontwikkeling en vooruitgang van de Surinaamse Inheemsen oftewel oorspronkelijke dan wel eerste bewoners van ons land. Sustainable Development Goals SDG's zijn internationaal vastgelegde duurzame ontwikkelingsdoelen waarbij is verankerd dat niemand achter kan blijven, of achter moet worden gelaten. De partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek, ondersteunt de rechtvaardige strijd van onze inheemse broeders en zusters en kijkt uit naar hun wettelijke erkenning. Ook de herdenking van de Javaanse immigratie op dezelfde dag, is onze moeite waard, gezien onze multi-etnische en multiculturele samenleving. Surinamers hebben recht op een goed leven en de facilitering daarvan door een doortastende en rechtvaardige staat of overheid.

| starnieuws | Door: Redactie