• zaterdag 04 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BEP: Lichtjes Divali wijzen naar acties van wijsheid

| de ware tijd | Door: Redactie

INGEZONDEN

Het divalifeest der Hindoes wordt wederom massaal gevierd. Tradities vormen onze cultuur als mensen, zodat we kunnen leren en zodat we ons kunnen vermaken. Om Divali te vieren moeten er zekere handelingen worden gepleegd, bewuste acties worden ondernomen. Zo moeten de huizen en erven worden schoongemaakt, moeten er zoete lekkernijen worden klaargemaakt of gekocht en met elkaar gedeeld, moeten families en vrienden bij elkaar komen en elkaars tekortkomingen jegens elkander gepleegd in het afgelopen jaar vergeven, moet er worden gedankt en gebeden, moeten er lichtjes worden aangestoken wanneer de avond valt en het donker is. Symbolen ter verlichting van het

leven en het levenspad.

Een rijtje van bewuste, positieve acties die moeten worden ondernomen om Divali te vieren. Acties die ook getuigen van de wijsheid die nodig is om het leven goed te doorstaan. Een goed leven zonder de pijn van armoede. Waar de regering de wijsheid en bekwaamheid heeft om prioriteit te geven aan die uitdagingen die wel kunnen worden beïnvloed, zodat land en volk erop vooruitgaan. Een regering die door eenheid en saamhorigheid vertrouwen uitstraalt, zodat het volk ook vertrouwen kan hebben en wordt getriggerd tot positieve betrokkenheid, acties en prestaties. Weg van de geconstateerde geestelijke, intellectuele en moreel-ethische armoede, die ons Surinamers verlamt, vertraagt en in nog grotere armoede dompelt en ook de geestelijke volksgezondheid aantast die dagelijks alarmerende uitspattingen op ons afvuurt.

Divali lichtjes wijzen en verwijzen naar bewuste acties van wijsheid, vooral in zo een rijk, gezegend land als Mama Sranan.

Mediacommissie BEP

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

| de ware tijd | Door: Redactie