• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Belastingdirecteur Kalaykhan: “Aangepaste loonbelasting levert extra besparing op”

| suriname herald | Door: Redactie

De recent door de overheid aangepaste loonbelasting – als uitvloeisel van het Tripartiet Akkoord – levert de loontrekker ingaande eind januari een extra besparing op. Ismael Kalaykhan, directeur der Belastingen, legt uit dat het bedrag dat men extra overhoudt, niet gezien moet worden als een verhoging. De fiscaal jurist tevens belastingkundige laat zijn licht schijnen op de reeds genomen belastingmaatregelen alsook die in het verschiet liggen.

Ten aanzien van de loonbelasting geeft Kalaykhan aan dat de belastingvrije zone wordt opgetrokken naar SRD 4000. Dit betekent dat de belastingvrije grens – de grens vanaf waar men belasting zal beginnen te betalen - wordt opgetrokken naar SRD 4000. Loontrekkers met een brutosalaris onder dit bedrag zullen geen belasting meer betalen.

“Voorheen wanneer de belasting was berekend, werd er een heffingskorting toegepast op het basisloon. Dit was een korting op de loonbelasting die men daadwerkelijk moest betalen. Deze heffingskorting had als effect dat veel mensen helemaal geen belasting hoefden te betalen,” zegt de directeur.

Hij legt verder uit dat deze korting werd toegepast op een salaris van SRD 3628. Per 1 januari 2022 zijn de twee hervormingswetten in werking getreden, waardoor deze grens is opgetrokken naar SRD 4000. Betekent dit voor de gemeenschap dat degenen die reeds in aanmerking kwamen voor de heffingskorting geen verschil zullen merken in het nettosalaris. “Tevens is de solidariteitsheffing ook weggevallen,” vult Kalaykhan aan.

Meevaller
Hij voegt eraan toe dat deze groep vanaf eind januari 2022 maandelijks SRD 179 extra in haar portemonnee zal houden, wat neerkomt op een bedrag van SRD 2148 per jaar. “Dit moet niet worden gezien als een loonsverhoging, maar als een besparing. Iemand die SRD 5900 aan salaris per maand verdient, houdt nu SRD 614 extra over. Dat is op jaarbasis een besparing van SRD 7368. Er is bij deze berekening geen rekening gehouden met de vaste lasten en inhoudingen per individu. Er is sec uitgegaan van het brutosalaris”, verduidelijkt de fiscaal jurist.

Volgens hem is de overheid vanwege een financiële meevaller dit jaar in staat om deze wetgeving voor de bevolking door te voeren. Met deze meevaller zal het gat gedicht worden, dat zal ontstaan doordat de overheid minder belasting zal ontvangen. In de toekomst zal dit worden opgevangen door onder andere de belasting op de toegevoegde waarde (btw) en andere structurele maatregelen die de overheid stapsgewijs zal invoeren.

Intussen zijn er al enkele maatregelen door de overheid getroffen en moeten nog enkele worden doorgevoerd. Verder zullen er zowel interne als externe maatregelen door het Directoraat Belastingen getroffen worden, waaronder het verbeteren van de klantenservice en het omscholen van belastingpersoneel. Vorig jaar zijn de wetswijzigingen Inkomstenbelasting en Loonbelasting met algemene stemmen door het parlement aangenomen.

| suriname herald | Door: Redactie