• vrijdag 20 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Belastingdirecteur: Eind van de maand extra besparing

| starnieuws | Door: Redactie

Belastingdirecteur, Ismael Kalaykhan. (Foto: CDS)

Vanaf eind van deze maand wordt de belastingvrije grens opgetrokken naar SRD 4.000. Loontrekkers met een brutosalaris onder dit bedrag zullen geen belasting meer betalen. Iemand die SRD 5.900 aan salaris per maand verdient, houdt nu SRD 614 extra over. Dat is op jaarbasis een besparing van SRD 7.368, rekent Ismael Kalaykhan, directeur der Belastingen, uit.

Kalaykhan zegt aan de Communicatiedienst Suriname dat het bedrag dat men extra overhoudt, niet gezien moet worden als een verhoging. “Voorheen wanneer de belasting was berekend, werd er een heffingskorting toegepast op het basisloon. Dit was een korting op de loonbelasting die men daadwerkelijk moest betalen. Deze heffingskorting had als effect dat veel mensen helemaal geen belasting hoefden te betalen.”

De directeur legt verder uit dat deze korting werd toegepast op een salaris van SRD 3.628. Per 1 januari 2022 zijn de twee hervormingswetten in werking getreden waardoor deze grens is opgetrokken naar SRD 4000. Dit betekent voor de gemeenschap dat degenen die reeds in aanmerking kwamen voor de heffingskorting, geen verschil zullen merken in het nettosalaris. “Tevens is de solidariteitsheffing ook weggevallen”. Kalaykhan voegt eraan toe dat deze groep ingaande eind januari maandelijks SRD 179 extra in haar portemonnee zal houden, hetgeen neerkomt op een bedrag van SRD 2.148 per jaar. “Dit moet niet worden gezien als een loonsverhoging, maar als een besparing. Er is bij deze berekening geen rekening gehouden met de vaste lasten en inhoudingen per individu. Er is sec uitgegaan van het brutosalaris”, verduidelijkt de fiscaaljurist. 

Volgens Kalaykhan is de overheid vanwege een financiële meevaller dit jaar in staat om deze wetgeving voor de bevolking door te voeren. Met deze meevaller zal het gat gedicht worden, welke zal ontstaan doordat de overheid minder belasting (BTW) zal ontvangen. In de toekomst zal dit worden opgevangen door onder andere de belasting toegevoegde waarde en andere structurele maatregelen die de overheid stapsgewijs zal invoeren.

De reeds door de overheid getroffen maatregelen (en die nog op handen zijnde) zijn: Koerscompensatie; Omzetbelasting; Solidariteitsheffing; Verhoging Kinderbijslag, AOV, sociale uitkeringen; BTW. Verder zullen er zowel interne als externe maatregelen door het Directoraat Belastingen getroffen worden, waaronder het verbeteren van de klantenservice en omscholen van belastingpersoneel.

| starnieuws | Door: Redactie