• woensdag 19 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Beklag medewerker CDS geen aangifte waard

| waterkant | Door: Redactie

Astrid Boedhoe, medewerker van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) stapte op woensdag 12 januari naar politie Keizerstraat om haar beklag te doen tegen het hoofd van CDS, Alven Roosveld en onderdirecteur administratieve diensten (ODAD) Marina Jap A Joe. Volgens de politie wenste Boedhoe aangifte terzake poging tot moord en poging tot doodslag te doen tegen de directieleden. 

Uit haar relaas blijkt dat één van de directieleden een poging had gewaagd om haar uit een raam naar beneden te duwen. De politie hield haar voor dat dit een suggestie is en dat dit geen strafbaar feit oplevert. Zij is de mening toegedaan dat de politie haar aangifte niet serieus heeft genomen en dat ze onheus zou zijn behandeld. “Zij is nimmer onheus behandeld door ons. Ze moet contact maken met de verbalisant bij wie zij eerder aangifte van diefstal heeft gedaan”, aldus de politie. 

Bij de politie verklaarde Boedhoe dat zij sinds donderdag 6 augustus 2020 door Roosveld, en sinds 10 november 2021 door Jap a Joe structureel en stelselmatig geïntimideerd wordt met als doel dat zij vrijwillig overplaatsing vraagt naar een andere werkplaats. Naar zeggen van Boedhoe zou zij op maandag 3 januari bijna uit een raam zijn geduwd door de onderdirecteur en op maandag 10 januari constateerde zij dat een groot geldbedrag vermoedelijk door de onderdirecteur is ontvreemd.

De eerste aangifte werd op 10 januari gedaan wegens diefstal. Twee dagen erna begaf Boedhoe wederom naar het politiebureau om aangifte te doen poging tot moord, poging tot doodslag tegen Roosveld en Jap A Joe.

Intussen heeft CDS een persbericht gelanceerd waarin een beroep wordt gedaan om zorgvuldig om te gaan met de vergaande aantijgingen richting de CDS. “Wij dragen het welzijn en de privacy van al onze medewerkers bijzonder hoog in het vaandel. Op basis daarvan zullen wij onder geen beding details rondom ons personeel bespreken. Wij blijven van onze kant pogingen ondernemen die ertoe moeten leiden dat de nodige hulp wordt geboden, waar en indien nodig. Tegelijkertijd zijn de bevoegde instanties ingeschakeld”, aldus de CDS. 

| waterkant | Door: Redactie