• woensdag 05 October 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Beheersen waterhuishouding uitdaging voor Para

| de ware tijd | Door: Redactie

Tekst Euritha Tjan A Way

Beeld Audry Wajwakana

PARA — Bij wie aan het district Para denkt, komt vaak gelijk het beeld op van de ontelbare kreken die bezoekers voorzien van de zo felbegeerde verkoeling. Het districtscommissariaat wil dat tegen elke prijs behouden, maar ziet wel verandering in de waterhuishouding. Dat meldt Marvin Moesan die hoofd is van het Burger Informatie Centrum van het districtscommissariaat Para.

“De waterbeheersing baart ons grote zorgen. We hebben rapportages binnen van plantages die droog komen te liggen. Dat was vroeger niet zo en we weten niet waar de verandering precies aan ligt, maar het is wel zorgelijk”,

zegt Moesan. Hij weet niet of het aan de getijden ligt, omdat die ook wel invloed hebben op de waterstand. De situatie van het recreatieoord Colakreek is ook bekend bij het districtscommissariaat. “Daar is droog komen te liggen omdat de dam een uitdaging blijkt te zijn.”

“Als iedereen een kreekje graaft wordt de natuurlijke loop van het water ook verstoord”

Kreken opschonen

Moesan geeft ook wel toe dat de kreken in het district in geen jaren zijn opgeschoond wat ook een reden kan zijn dat ze dichtslibben. Hij zegt dat al aan het ministerie van Openbare Werken is gevraagd dit aan te pakken. Ook moet een studie worden uitgevoerd om te weten wat de huidige situatie van het kreekwater is. “Aan de andere kant gaan veel plantages over tot openstoten en worden er meer oorden aangelegd. Als iedereen een kreekje graaft wordt de natuurlijke loop van het water ook verstoord.”

Moesan merkt daarbij op dat beheerders van de oorden niet vergunningplichtig zijn, maar dat het districtscommissariaat ze wel opzoekt en aan bepaalde voorwaarden bindt om de veiligheid en hygiëne voor de bezoekers te garanderen. Hij zegt dat ook de goudactiviteiten in het Boven-Para gebied in de buurt van Bigi Poika het commissariaat zorgen baren. “Want wat daar allemaal in het water komt, komt via allerlei stromingen ook in ons water.”

De Federatie van Paraplantages vraagt al sedert het jaar 2000 naar een onderzoek op het gebied van waterbeheersing om te weten te komen wat er precies aan de hand is met de doorstroming van het water. Federatievoorzitter Henry Ommen zegt dat hij geen bericht heeft gehad van individuele plantages dat ze droog komen te liggen. “Maar de kreken zelf slibben dicht omdat ze in geen jaren zijn opgeschoond. Daar zijn we nu ook met de overheid in communicatie over.”

Overheid

Volgens Ommen ligt de schuld ook bij de overheid omdat die ondernemers toestemming geeft activiteiten te ontplooien op plantages maar dan zonder dat de besturen gekend worden. “Dat mag niet. De besturen moeten op de hoogte zijn en een verklaring van geen bezwaar geven. Ik ben ook voorzitter van het bestuur van plantage Onoribo en ik ben bezig met het commissariaat zodat alle gegeven vergunningen ingetrokken worden. Het is plantagegrond”, zegt Ommen geagiteerd. Districtscommissaris Marlène Joden maakte eerder in de media al gewag van toestemmingen en concessies uitgegeven door de vorige regering zonder dat zelfs het districtscommissariaat was gekend.

Moesan is wel positief gestemd over de ontwikkelingen in Para waarbij de oorden in dit eerste jaar na het hoogtepunt van de Covid-19-pandemie vol bezoekers zitten. Ook het eerder deze maand gehouden Parafestival vindt hij super. “Ik hoor dat alle oorden vol zijn en dat wilde in het verleden zeggen dat er ongeveer 10.000 bezoekers per weekend waren. Het Parafestival trok er ongeveer 15.000. Hoe meer bezoekers, hoe meer inkomsten voor het district”, zegt Moesan.

Enkele jaren terug leverde de vermakelijkheidsbelasting het district SRD 500.000 op. “Wat het dit jaar wordt weten we niet, maar we zijn hoopvol”. Moesan zegt ook dat de financiële decentralisatie wel werkt in Para omdat de organisatoren van openbare vermakelijkheden de vermakelijkheidsbelasting vooraf storten bij de Belastingdienst en dat de overheid dat trouw stort in de kas van het district.

| de ware tijd | Door: Redactie