• zondag 04 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Begrotingsbehandeling begint met stevige kritiek op beleidsmaatregelen

| de ware tijd | Door: Redactie

PARAMARIBO — Bij aanvang van de begrotingsbehandeling is door zowel coalitie- als oppositieleden een spervuur van vragen op de regering neergekomen ten aanzien van getroffen maatregelen en zaken die in de conceptbegroting zijn opgenomen. Abop-fractieleider Obed Kanapé is er wars van dat steeds beleidsmaatregelen gekoppeld aan bedragen in staatsbegrotingen worden opgenomen, niet worden gerealiseerd met als argument dat er geen middelen beschikbaar waren.

Hij riep de regering daarom op geen zaken meer in de begroting op te nemen als daar geen geld voor is. Anders worden het parlement en de samenleving onnodig lastiggevallen met zaken waar de regering zich van bewust

is dat die niet uitgevoerd zullen kunnen worden. De lucht moet uit de begroting gehaald worden. De regering dient prioriteiten te stellen, vindt Kanapé.

“De regering moet niet doen alsof er geld is als er geen geld is”

Echter, uit de conceptbegropting 2023 blijkt volgens hem niet wat de belangrijkste beleidszaken zijn die ze wenst uit te voeren. Hij drong er bij het kabinet op aan grondig onderzoek te doen naar wat de samenleving nodig heeft. In zijn observatie heeft de koopkracht van burgers momenteel versterking nodig. Mensen moeten in staat zijn in hun onderhoud te kunnen voorzien. Gebeurt dat niet dan zal het sociaal vangnet dat door de regering wordt uitgegooid alsmaar groter worden, meent de fractieleider.

Populistische maatregelen

Kanapé begrijpt de logica niet dat de subsidie voor particuliere bus- en boothouders zal worden gecontinueerd, terwijl het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) verder verpietert. Hij pleitte ervoor dat de regering de subsidie aan particuliere vervoerders stopt en deze middelen gebruikt om het NVB zodanig te versterken dat het openbaar vervoer landelijk verbeterd en gegarandeerd wordt. Dit zal passagiers voorts keuzemogelijkheid geven. Wie met de NVB-bussen of -boten wil reizen kiest daarvoor en wie dat niet wil doen en in staat is de marktconforme tarieven van het niet langer gesubsidieerde particulier vervoer te betalen maakt dan de keus daarvoor.

Kanapé vindt dat de regering moet afstappen van populistische maatregelen en eerlijk dient te communiceren met de samenleving. “De regering moet niet doen alsof er geld is als er geen geld is. Je wordt niet populairder wanneer je niet eerlijk communiceert. Het heeft geen zin om subsidie aan te kondigen om het daarna weer af te schaffen. Burgers maken op basis daarvan plannen over een lange periode. Als de subsidie daarna niet meer bestaat, breng je de samenleving in grotere problemen”, aldus de Abop-fractieleider.

Gezondheidszorg

VHP-fractielid Cheryl Dijksteel merkte op dat er ernstige problemen zijn in de gezondheidszorg, terwijl de regering al zeker 2,5 jaar worstelt met schulden die ze heeft bij dienstverleners in de gezondheidssector. Volgens haar is er in deze situatie sprake van een vicieuze cirkel. Ze opperde dat het misschien tot een “semi-confrontatie” tussen de regering en de dienstverleners moet komen om tot een structurele oplossing te komen.

Dijksteel merkte verder op dat afgeleid van de voor volksgezondheid opgebrachte bedragen slechts middelen zijn opgebracht voor lonen en salarissen. Ze vroeg serieuze aandacht van de regering voor dit vraagstuk. Nu de regering een nieuw minimum uurloon van SRD 38,50 heeft vastgesteld, vroeg de parlementariër zich af welke impact dit zal hebben voor de begroting én voor de instellingen in de gezondheidszorg.

Dijksteel drong er ook bij de regering op aan de uitvoering van de wet Basiszorgvoorziening weg te halen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en te plaatsen bij Volksgezondheid, zoals was besloten en toegezegd aan het parlement. Ze toonde aan dat de taakstelling van Binnenlandse Zaken niets van doen heeft met de uitvoering van beleidstaken binnen de gezondheidszorg. Ten aanzien van het onderwijsbeleid stelde de VHP-parlementariër ook een reeks vragen aan de regering.

| de ware tijd | Door: Redactie