• zaterdag 10 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Bedrijfsvoering centraal bij gesprekken met staatsbedrijven

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

President Chan Santokhi en vicepresident Ronny Brunswijk in gesprek met de leiding van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. (Foto's: CDS)

President Chan Santokhi is bezig met het voeren van vervolggesprekken met de leiding van verschillende staatsbedrijven. Bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) waren met name de houtverkoop en -export, de gesprekspunten. Bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij NV (SWM) heeft Alwin Linger, onderdirecteur Strategie en Planning van de SWM een presentatie gehouden over plannen en voornemens voor het verder verbeteren van de waterdistributie.
Het gaat om de reguliere instructiemeetings van Santokhi met de leiding van de verschillende staatsbedrijven. Bij deze ontmoetingen wordt het beleid dat de regering via deze ondernemingen wenst uit te voeren besproken, terwijl het staatshoofd ook wordt geïnformeerd over de stand van zaken bij de parastatalen.
Strategische planningBij de ontmoeting met de SBB-leiding zaten ook vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer aan. SBB-directeur Stanley Betterson ging in op de strategische planning voor de komende periode. Over de controle op houtverkoop en de export van hout zegt Betterson dat is gebleken dat daar heel wat zaken niet lopen zoals dat zou moeten, waardoor de staat inkomsten misloopt. Er is gedetailleerd hiernaar gekeken en de bedoeling is dat er beleid komt om illegale zaken in de toekomst te voorkomen. De jaarverslagen van de SBB tonen aan dat er op jaarbasis US$ 130 miljoen aan inkomsten verdwijnt.
De SBB zal zich ook meer moeten buigen over toezicht op natuurbehoud. De unieke fauna van Suriname zou de verdiencapaciteit van toerisme kunnen verhogen. Ook de reorganisatie van de SBB kwam aan de orde. Over twee maanden zullen hierover concrete besluiten genomen moeten worden.
ProductiecapaciteitBij het gesprek met de SWM-leiding waren naast Santokhi en Brunswijk, ook de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Planning en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, aanwezig. Linger zei bij deze ontmoeting dat er gebieden zijn geïdentificeerd die moeten leiden tot verhoging van de productiecapaciteit. Een van de gebieden is onder meer Commewijne, met name te Peperpot, La Liberte. Volgens Linger komt er een grote waterinstallatie met een capaciteit van 500 m3 per uur.

Behalve Commewijne is het district Marowijne ook gekenmerkt als prioriteitsgebied. Ten aanzien van Commewijne is het de bedoeling dat rond het eind van dit jaar de waterinstallatie wordt gebouwd met de bijbehorende transportleidingen. Voor wat betreft Marowijne gaat het om een integraal project, omdat er een nieuw station moet worden gebouwd te Moengo. Met deze installatie moet de waterproblematiek in dit district tot het verleden gaan behoren. Daar ligt de SWM aan de start van de werkzaamheden. Met de regering wordt nagegaan hoe dit project zo spoedig mogelijk kan worden afgerond.
Er komen gesprekken met Achaibersing en diens collega David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, om meer inhoud te geven aan het juridische kader en de financiering die nodig zijn voor het uitvoeren van plannen om gebotteld water te produceren en te exporteren, meldt de CDS.

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie