• zaterdag 01 April 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

AWJ pleit voor gecoördineerd jeugdbeleid overheid

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Steven Mac Andrew en Genti Mangroe, directeur Jeugdzaken. (Foto: AWJ)

Het is nodig dat ministeries hun beleidsprogramma's en activiteiten gericht op de jeugd met elkaar afstemmen. Minister Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) benadrukte op de bijeenkomst met vertegenwoordigers van diverse ministeries dat coördinatie van het beleid onontbeerlijk is, omdat het nu gefragmenteerd plaatsvindt. "Coördinatie is noodzakelijk,
zodat programma’s en activiteiten, die nu nog versnipperd worden uitgevoerd door de overheid, een beter rendement kunnen opleveren".

De bewindsman benadrukte dat coördinatie belangrijk is, opdat geen onnodige duplicatie plaatsvindt van activiteiten waardoor de middelen beter worden gebruikt, vooral nu in een situatie van schaarse middelen. Om een integraal en gecoördineerd jeugdbeleid uit te voeren heeft AWJ de contouren aangegeven waarbinnen beleidsprogramma’s dienen te worden uitgevoerd. Zo noemde het ministerie het ‘Jeugdprofiel’ en het concept ‘Youth POWER’ niet slechts als de fundamenten van het jeugdbeleid, maar als richtsnoer voor de overige ministeries bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Op de bijeenkomst die goed was bezocht door vertegenwoordigers van de overige ministeries, is de noodzaak van afstemming, stroomlijning en coördinatie gebleken en is daarom besloten om de bijeenkomst in het vervolg halfjaarlijks te houden onder de naam van ‘Evaluatie en Planning’. 

Coördinatie moet volgens Mac Andrew ertoe leiden dat de uitdagingen waarvoor jongeren staan gezamenlijk worden aangepakt op holistische wijze. Hierdoor kan volgens hem sneller worden gereageerd en worden ingespeeld op ontwikkelingen en uitdagingen de jongeren rakende, zodat er waar nodig correctief opgetreden kan worden middels programma’s en activiteiten. De coördinatie van het jeugdbeleid moet volgens hem ook resulteren in het voorkomen, dat jongeren niet ontsporen en in ongunstige sociaal-maatschappelijke omstandigheden komen te verkeren, meldt AWJ. 

De directeur van Jeugdzaken, Genti Mangroe, wees op het belang van het bundelen van de krachten binnen de overheid. Ze ziet deze bundeling als een noodzaak om programma’s te harmoniseren en om gezamenlijk te werken aan projecten voor jongeren, waardoor er niet meer langs elkaar heen kan worden gewerkt. Het Jeugdprofiel bevat volgens haar een aantal richtlijnen met de bedoeling om jongeren op het goede spoor te houden. Richtlijnen waaronder: onderwijs volgen; vaderlandsliefde hebben; respect hebben voor iedereen; niet discrimineren; niet pesten, creatief, proactief en assertief zijn. Om de jongeren zover te krijgen om te voldoen aan het jeugdprofiel, zal volgens haar het concept Youth POWER daartoe een bijdrage moeten leveren. De vijf pilaren van het jeugdbeleid zijn: Participatie; Ontwikkeling, Weerbaarheid; Economische activiteiten en Rechten. De beginletters van deze kernwoorden vormen het acroniem ‘POWER’.

| starnieuws | Door: Redactie