• maandag 02 October 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

AWJ en de stichting Groei en Welvaart Suriname tasten samenwerking af

| cds | Door: Redactie

Minister Steven Mac Andrew die een opendeur beleid voert naar personen, organisaties en bedrijven toe, heeft op woensdag 16 november 2022 het bestuur van de Stichting Groei en Welvaart Suriname (SGWS) ontvangen. Bij deze gelegenheid heeft de stichting de minister inzicht verschaft in haar activiteiten en plannen. De voornaamste activiteit is het verwerken van verschillende vissoorten tot eindproducten die lokaal worden verkocht en ook worden geëxporteerd naar Europa, China en Trinidad and Tobago. De stichting maakt zich nu sterk om ook te investeren in landbouw en tuinbouwproducten. Ook zal de SGWS, bewustwordingssessies op scholen verzorgen om jongeren ondernemingsbewust te

maken. De stichting ziet graag dat het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) haar activiteiten ondersteunt. Speciaal voor deze gelegenheid had de stichting zelf verwerkte visproducten zoals batjaw, trie, garnalen sambal batjaw mix en sambal trasie meegenomen als demonstratie.

De minister was blij om de eindproducten te zien die worden afgezet op zowel de nationale als internationale markt. Hij stelt de SGWS als voorbeeld voor opkomende micro-ondernemers en zelfstandigen en bedankte de stichting voor haar inspanningen om het ondernemerschap te stimuleren onder jongeren, want hij ziet ondernemerschap als sleutel voor meer verdienvermogen van onze economie. Het Surinaams ondernemerschap is aan een opmars bezig en daarbij neemt het belang toe van jonge, snelgroeiende bedrijven. De bewindsman adviseerde de stichting om voor haar behoefte aan personeel in contact te treden met de Dienst der Arbeidsbemiddeling die een databank heeft van werkzoekenden. De voorzitter van het bestuur van de SGWS, de heer Remon Ramkisoensing, houdt zijn stichting open voor met name risicojongeren zoals tienermoeders, drop-outs, jongeren die in contact zijn gekomen met de justitie, moeilijk opvoedbare jongeren en jongeren met een beperking. De stichting blijkt zeer begaan te zijn met het lot van deze categorie van jongeren.

De AWJ-minister heeft ook bij deze gelegenheid het belang benadrukt van dialoog, samenwerking en participatie, gericht op het behalen van concrete resultaten en doelen, welke de ontwikkeling van Suriname ten goede kan komen. Hij zal intern nagaan hoe samen met de SGWS een partnerschap kan worden aangegaan. Voorzitter Ramkisoensing, was bij deze gelegenheid aanwezig met de bestuursleden, Marisha Baidjoe en Esmeralda Doedoe.

| cds | Door: Redactie