• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Aucaanse stam eist intrekken houtconcessie in Tapanahonigebied

| starnieuws | Door: Redactie

De Aucaanse stam (Okanisi) is fel gekant tegen de voorgenomen bouw van een brug over de Surinamerivier in het bestuursressort Boven-Suriname en het uitgeven van een houtconcessie in het Tapanahonigebied. 580 personen, gezagsdragers en burgers, die in het gebied wonen, hebben een brief aan de regering ondertekend. Het Tapanahonigebied is het territorium van de Okanisi. De stam vraagt de regering om de concessie zo snel mogelijk in te trekken, waardoor de rust terugkeert.

De concessie is uitgegeven aan Palmeras Timber Processing. Dit bedrijf wil de brug bouwen om hout uit de concessie over de weg te transporteren. Deze concessiehouder heeft ook een kopie van de brief ontvangen. "Het probleem dat wij van de Aucaanse stam hebben met de brug is dat het toegang gaat geven tot ons gebied en dat willen wij helemaal niet. Wij hebben gezien dat de Saramaccaners daadwerkelijk hebben geprotesteerd, maar de secretaris van de granman der Saamaka, Iwan Adjako, heeft duidelijk aangegeven dat zij niet tegen de brug zijn, want deze zal zorgen voor ontwikkeling. Dus daarom zijn wij in geweer gekomen, omdat we niet hebben gezien en gehoord dat het Kabinet van de Saamaka Granman de komst van de brug heeft afgewezen", ligt Ruben Ravenberg de brief toe tegenover Starnieuws.

Het bericht over de bouw van de brug en de uitgegeven concessie heeft voor hevige beroering gezorgd binnen de stam der Okanisi in het algemeen, maar meer nog binnen de leef- en woongemeenschappen die wonen in het Tapanahonigebied. Dit komt omdat de mensen niet weten waar zij aan toe zijn en wat hen te wachten staat. Sedert het vernemen van het bericht is er een soort gevoel van onzekerheid en angst onder de plaatselijke gemeenschappen waar te nemen, welke zo gauw als mogelijk geneutraliseerd dient te worden, waardoor deze mensen hun dagelijks leven in alle rust kunnen voortzetten, staat in de brief aan de regering.
Voor de stam der Okanisi is het zeer belangrijk en principieel om de Wet Collectieve Rechten van Tribale en Inheemse Volkeren zo snel als mogelijk goed te keuren en af te kondigen, waardoor het territorium wettelijk is beschermd tegen duistere en ongebreidelde uitgiftes van allerlei concessies. De stam der Okanisi zal nooit en nimmer accepteren dat haar leef- en woongebieden door een toevallige regering en haar (politieke) bondgenoten wordt vernietigd voor persoonlijk gewin. "Wij verzoeken u daarom als een zichzelf respecterende Regering om al het nodige te doen om ons leef- en woonsituatie binnen ons territorium niet te verstoren door onder andere het op oneigenlijke wijze uitgeven van concessies na te laten. Wij willen ook als elk Surinamer genieten van onze vrijheid, welk verankerd is in de Grondwet van de Republiek Suriname", stellen de briefschrijvers.

| starnieuws | Door: Redactie