• zondag 25 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Atompai: Niks aan de hand; er wordt met vuil gesmeten

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Secretaris van de Surinaamse Politiebond (SPB) tevens kandidaat-voorzitter Mielando Atompai zegt in gesprek met Starnieuws dat er niks aan de hand is met het perceel van bijkans 5 ha dat gekocht is bij het bedrijf Eastgate International NV. Volgens hem wordt er met vuil gesmeten met het oog op de bestuursverkiezing die op 16 juli wordt gehouden. Er zijn vijf kandidaat-besturen voor de SPB en de Sportcentrale.

Atompai legt uit dat het perceel is gekocht voor SRD 4 miljoen. Er is een lening genomen bij het Algemeen Pensioenfonds voor SRD 6 miljoen. De 2 miljoen extra is gebruikt om het terrein te ontwikkelen. De wegen zijn bestraat en er is al water. Een deelbetaling voor stroomaansluiting is ook al gedaan. 80 percelen zijn verkocht aan leden van de bond. De koop van het perceel is volgens Atompai gebeurd na schriftelijke toestemming door de algemene ledenvergadering. Verder heeft het gehele bestuur toestemming gegeven voor de koop.

Bondsleden hebben SRD 97.000 betaald voor een perceel. "Waar kan je tegenwoordig een perceel voor dat bedrag kopen?" stelt Atompai. De mensen zijn allemaal door de bank gescreend, voordat ze de lening konden nemen. De verkoper had een hypotheek van 150 duizend euro op het perceel, maar die is afgelost. Het terrein is schuldvrij opgeleverd. Atompai zegt dat het niet gaat om SRD 9 miljoen maar SRD 6 miljoen. De inschrijving is altijd hoger. De lening is intussen al terugbetaald, nadat de percelen waren verkocht.

Atompai merkt op dat als mensen vinden dat er frauduleuze handelingen zijn gepleegd, waarom sturen zij het dossier niet op naar de procureur-generaal of de afdeling Onderzoek Politiezaken. "Men is gewoon bezig het bestuur zwart te maken," benadrukt de secretaris. "Het zijn allemaal ongefundeerde uitspraken. Het bestuur draagt zeker SRD 5 miljoen over, terwijl meer dan SRD 1 miljoen aan schuld overgenomen was", zegt Atompai.

Het SPB-bestuur is zonder meer van plan om een algemene ledenvergadering te beleggen voordat de bestuursverkiezing gehouden wordt. Er moet nog verslag worden uitgebracht van de besprekingen die gevoerd zijn met de regering. Tot nu toe is er geen vergadering aangevraagd door mensen die met een hetze bezig zijn, zegt Atompai.
 

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie