• zondag 11 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Assembleeleden willen duidelijkheid over NV Surzwam

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Surzwam bezig met werkzaamheden. (Archieffoto)

Assembleeleden van de fracties van de VHP, ABOP en PL willen dat er verantwoording wordt afgelegd over staatsbedrijf NV Surzwam, dat in 2004 is opgericht. "Reeds jaren is er ruis in de samenleving omtrent de handelingen bij dit staatsbedrijf. De doorlichtingsresultaten aangegeven door de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben De Nationale Assemblee nimmer bereikt," stellen de volksvertegenwoordigers in een brief aan president Chan Santokhi.

De Assembleeleden vinden het noodzakelijk dat de regering duidelijkheid geeft over het financieel en materieel beheer bij dit bedrijf. Tevens is het van belang om te weten hoe inhoud en invulling is gegeven aan de taken en bevoegdheden van dit staatsbedrijf en of deze volgens de doelstelling is geschied.

De vragen
1.  Is er een diepgaand onderzoek verricht bij dit staatsbedrijf en zijn de resultaten hiervan beschikbaar voor De Nationale Assemblee?
2. Kunnen de jaarverslagen opgestuurd worden voor zover die aanwezig zijn?
3. Wat is de financiële positie van dit staatsbedrijf?
4. Kan er een overzicht worden verkregen van de aankopen van dit staatsbedrijf?
5. Kunt u een overzicht presenteren van de werkzaamheden verricht door dit staatsbedrijf, hetzij voor de overheid en hetzij voor derden?
6. Welke van de zo reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd?
7. Gelden de standaarden zoals aangegeven bij AWS en UWS ook bij dit staatsbedrijf?
8. Wat zijn de standaarden en protocollen die het staatsbedrijf hanteert voor het uitvoeren van werkzaamheden, welke zijn de inkoopprocedures en worden aanbestedingen gehouden?
9. Hoe ziet de directie van het staatsbedrijf eruit en hoe zijn de taken verdeeld?
10. Wat zijn de beleidsplannen van dit staatsbedrijf?

De brief is ondertekend door Asis Gajadien (VHP), Nisha Jhakry (VHP), Dinotha Vorswijk (ABOP), Sidik Matsaleh (VHP), Evert Karto (PL), Cedric van Samson (VHP), Miquella Soemar-Huur (ABOP).

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie