• maandag 02 October 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Arbeidsrust Huize Ashiana en Esther Stichting niet meer gegarandeerd

| de ware tijd | Door: Redactie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — “Na drie maanden zijn de standpunten over diverse aspecten, waarover wordt onderhandeld, nog steeds ver uit elkaar”, zegt Eugène Daniel tegen de Ware Tijd. Hij is secretaris van de vakbonden bij Huize Ashiana en de Esther Stichting. Indien de regering niet snel tegemoetkomt aan de wensen van het personeel bij Huize Ashiana en Esther Stichting zal de arbeidsrust bij deze twee instellingen niet kunnen worden gegarandeerd.

Besprekingen tussen de vakbonden bij deze twee zorginstellingen en het Onderhandelingsorgaan van de Overheid (OO) hebben tot nu toe niet het gewenste resultaat opgeleverd. De bonden ervaren de wijze waarop het

personeel van Huize Ashiana en Esther Stichting wordt bejegend als discriminatie als wordt gekeken naar de toelagen en voorzieningen die worden gegeven aan werkers in andere delen van de zorgsector.

“Wij kunnen in actie gaan maar houden nog even rekening”

De vakbondsleider merkt op dat het werk in de twee verzorgingstehuizen “zenuwslopender” is dan in onder meer ziekenhuizen mede vanwege de geestelijke en lichamelijke condities waarin veel bewoners verkeren. Toch is de financiële waardering minder. Daniël zegt dat het OO herwaarderingsvoorstellen heeft gedaan die “ver beneden” zijn van wat het ministerie van Volksgezondheid heeft aangeboden aan onder meer het personeel van het Psychiatrisch Centrum Suriname en overige ziekeninstellingen.

Zo wil de overheid de kledingtoelage verhogen van SRD 900 naar tussen de SRD 1.300 en 1.600 per jaar, terwijl voor ziekenhuispersoneel dat, aldus Daniel, al is gebracht naar tussen SRD 2.000 en 4.000. Vervoerstoelage bij de ziekenhuizen is nu iets meer dan SRD 1.100 per maand. De overheid wil, stelt de secretaris, het personeel van Huize Ashiana en Esther Stichting afschepen met een maandelijks bedrag van SRD 141.

De bonden hebben voorgesteld dat alle toelagen, zoals kleding-, vervoers-, late dienst- en wachttoelage, met minimaal 50 procent worden verhoogd. Het OO, dat wordt geleid door ex-minister Maurits Hassankhan, heeft aangegeven niet met het voorstel van de bonden te kunnen meegaan. De vakbondsleider zegt dat de situatie onhoudbaar is geworden. “Wij kunnen in actie gaan maar houden nog even rekening”, zegt Daniel.

Hij voegt eraan toe dat de problemen die er spelen eerder al onder de aandacht van vicepresident Ronnie Brunswijk en de clusterministers belast met personeelsaangelegenheden is gebracht. Echter, aan de situatie van het personeel is niets ten goede veranderd.

| de ware tijd | Door: Redactie