• woensdag 07 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ander vaatje

| de ware tijd | Door: Redactie

SERIEUS!? / Ivan Cairo

President Santokhi heeft gisteren een scala aan maatregelen bekendgemaakt die de regering zal treffen in een poging de op hol geslagen wisselkoersen voor vreemde valuta weer onder controle te brengen. Valuta-interventies horen daar niet bij.

Hoewel de deviezenreserve van de Centrale Bank van Suriname flink is gegroeid sinds het aantreden van zijn regering wil ze niet aan die reserves komen om daarmee ten strijde te trekken tegen die weerbarstige wisselkoers. Deze is de SRD 40 voor de euro al dicht genaderd.

Je bent de uitvoerende macht. Neem toch gewoon dat radicale besluit

Ik dacht in het Herstelplan van de regering

te hebben gelezen dat indien er geen structurele economische hervorming zou plaatsvinden de wisselkoers binnen afzienbare tijd zou stijgen naar boven de SRD 50. Wat zou de hoogte van de wisselkoers zijn geweest vandaag als Santokhi’s structureel aanpassingsprogramma niet was ingezet? Zouden we de SRD 50 al zijn gepasseerd? Dat zullen we dus niet weten.

In ieder geval komen er maatregelen om orde op zaken te stellen waarvan enkele wat mij betreft al in 2021 na het aantreden van het presidentiële tandem Santokhi-Brunswijk hadden moeten worden getroffen. Waarom wordt nu pas justitie echt ingeseind om op te treden tegen de illegale valutahandel die al tientallen jaren floreert? We kennen toch allemaal de gevallen waarbij ene Zeep-van-over-de-brug, een notoire recidivist wat betreft illegale valutahandel, werd aangehouden en steeds na een tik op de vingers in de markt werd losgelaten?

Waarom wordt er geen wet gemaakt zodat alle valuta die bij een illegale handelaar wordt aangetroffen automatisch verbeurd wordt verklaard? De boetes worden door overtreders lachend betaald en men laat zelfs een fooi voor het OM achter.

Maar uiteindelijk is het de totale samenleving en vooral de gewone man die het slachtoffer wordt van het slappe beleid van de overheid. Sinds begin dit jaar importeren wij meer dan we exporteren. Gevolg: een tekort aan vreemde valuta. Als dan, volgens de president, nog blijkt dat niet alle exportdeviezen naar Suriname komen en die deviezen niet beschikbaar worden gesteld voor de importen, ontstaan er grote problemen.

Als één van de maatregelen suggereerde de president het aan banden leggen van de import van luxegoederen, ook al is het tijdelijk. Waarom dit als suggestie opwerpen? Je bent de uitvoerende macht. Neem toch gewoon dat radicale besluit en plaats de luxegoederen op de negatieve lijst of verhoog de invoerrechten aanzienlijk. Of moet er weer een commissie worden ingesteld die hierover moet gaan studeren? Waar blijft de slagvaardigheid en daadkracht?

Ik ben er zeker van dat de president elke week watertandend zit te kijken naar de verslagen van de Centrale Bank dat de deviezenreserve weer een beetje is toegenomen. Als hij eraan kon komen, had de president wis en zeker deze reserves aangesproken om de Surinaamse dollar te verdedigen door die evenals zijn voorganger te strooien in de bodemloze put die we kennen als valuta-interventies.

Dat de monetaire reserves groeien is, volgens de president, een teken van herstel van de macro-economie, maar met dat gegeven koopt de burger niks mee. Over het diasporakapitaal dat naar binnen zou stromen, horen we trouwens niks meer. Zijn die kapitaalstromen blijven steken in het systeem van het geldovermakingsbedrijf in Nederland waar justitie deze week invallen heeft gepleegd en mensen aangehouden op verdenking van witwassen.

Suriname heeft change nodig, maar niet door middel van witwasconspiraties. Moge het ander valutavaatje waaruit de president voornemens is te tappen om de nodige rust te brengen in de deviezentent goede vruchten afwerpen.

ivancairo@yahoo.com

| de ware tijd | Door: Redactie