• vrijdag 27 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ambtenaren Coronie laten zich massaal registreren

| cds | Door: Redactie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) komt landelijk alle ambtenaren tegemoet die zich zowel fysiek als online nog niet hebben kunnen registreren. Afgelopen woensdag 2 november werd de mobiele unit voor de Verplichte Landsdienarenregistratie ingezet te Coronie.

Landsdienaren die wonen en werken of tewerk zijn gesteld in dit district, werden in de gelegenheid gesteld om zich fysiek te registreren bij de ambtenaren van BiZa, die hun mobiele werkplek hadden neergezet in de multifunctionele zaal van het districtscommissariaat. Honderden landsdienaren hebben zich massaal laten registreren.

De volgende halte voor de mobiele unit is Nickerie. Landsdienaren die wonen en werken of tewerk zijn

gesteld in dit district, kunnen zich vanaf maandag 7 november tot en met woensdag 9 november laten registreren. Dit zal telkens van acht uur ’s morgens tot zes uur in de middag plaatsvinden. Voor de vlotte gang van zaken moeten de landsdienaren meenemen:

1)        Legitimatiebewijs of ID-kaart

2)        laatste beschikking/resolutie van hun ministerie

3)        Copie diploma hoogst genoten opleiding

4)        Salarisstrook

Wie zich reeds online heeft geregistreerd, hoeft zich niet aan te melden voor de fysieke registratie. Het doel van deze Verplichte Landsdienarenregistratie is onder andere om de loonkosten van het overheidspersoneel drastisch terug te brengen.

| cds | Door: Redactie