• zondag 04 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Als docent moet je nu, meer dan ooit mentaal sterk zijn 

| dagblad suriname | Door: Redactie

De redactie van Dagblad Suriname werd benaderd door een docent die zijn mening geeft over de stijging van bustarieven  en het gevolg voor studenten die dat zich niet meer kunnen permitteren.

“Ik stond er versteld van”

Alexander is docent, hij geeft les op een middelbare school. Dagelijks maakt hij mee hoe het op economisch gebied slechter gaat in het land. Hij heeft er eigenlijk geen mening over. Wat hem wel raakt, zijn de problemen voor studenten met betrekking tot busgeld.

“Meneer ik kan vandaag niet presenteren”, zegt een student tegen Alexander in een telefoongesprek. Alexander vraagt zich af hoe het komt en geeft

aan de student te kennen, dat hij zonder een grondige reden niet over kan gaan tot het nemen van een besluit en dat hij graag zou willen weten wat er precies aan de hand is.  Hij stond er in eerste instantie versteld van, dat studenten niet willen presenteren terwijl het onderdeel is van het onderwijsprogramma.

“Ik wil wel, maar ik kan niet”

Alexander geeft verder aan, dat de student aan gaf in het gesprek, dat het er eigenlijk op neer komt, dat de bustarieven niet meer betaalbaar zijn waardoor de mogelijkheid er niet meer is om de school te bezoeken. De student wilde in principe een oplossing aangeboden krijgen door Alexander. 

Dit was voor de leerkracht  een moment om te beseffen dat er naast zijn student, er nog vele andere zijn die behalve voeding en drank niet in staat zijn om een bustarief nog te kunnen betalen.

Oplossingen bedenken 

Als docent heeft hij een mogelijkheid gezien zijn student de kans alsnog te bieden om deel te nemen aan zijn vak. Hij vreest, dat er meerdere vakken zullen zijn, waar dit ook zal moeten gebeuren en denkt ook dat er meerdere studenten zijn die hiermee te kampen hebben.

Hij roept bij deze alle instanties op, om deze studenten te gaan identificeren en de gelegenheid te bieden zich verder te scholen. “Dit kan een drop-out effect gaan hebben. Ik ben bang dat er door de situatie een groot aantal studenten de scholen niet of niet optimaal meer kan  bezoeken”, zegt Alexander afsluitend in het gesprek. Er is volgens hem een dringende aanpak nodig voor de ontstane situatie.

| dagblad suriname | Door: Redactie