• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Alle directoraten Openbare Werken krijgen politie-unit

| waterkant | Door: Redactie

Elk directoraat van het ministerie van Openbare Werken (OW) krijgt een politie-unit die vooralsnog de naam van OW-politie zal dragen. Hiermee zal de controle op het veld versterkt worden zegt minister Riad Nurmohamed.

In het kader van de nieuwe organisatiestructuur bij OW wordt duurzaam invulling gegeven aan de loopbaanontwikkeling van medewerkers bij het ministerie. Enkele ambtenaren van dit departement zijn in de gelegenheid gesteld de opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP) te volgen, teneinde beter invulling te geven aan hun functie bij het uitvoeren van taken. De lessen zijn maandag 9 mei van start gegaan. 

Nurmohamed heeft de participanten extra moed ingesproken en gaf aan dat door de hoge standaarden van deze opleiding geen fouten mogen worden gemaakt in de uitvoering van taken.

De minister geeft te kennen dat de klachten die binnenkomen enorm zijn, dus verwacht hij van de OW-politie dat zij ervoor zullen zorgen dat alles op een gelijke manier wordt bekeken. Zaken moeten op een objectieve wijze worden gecontroleerd. Het zal ook niet blijven bij de bouw- en milieupolitie.

De controle van de gehele civiele techniek komt onder de bevoegdheid van de Politie-unit van Openbare Werken te vallen. Juristen hebben ondertussen de wetsartikelen geformuleerd om de taken en bevoegdheden uit te breiden die binnenkort voor goedkeuring gaat naar de regering.

Hoofdinspecteur van politie, Maureen Palmtak, die naast hoofd HRM ook coördinator is van de BAVP-opleidingen, sprak over een olievlekeffect als het gaat om de ondersteuning naar de politie toe, derhalve juicht zij zulke trainingen toe. Waar de politie niet zelf erbij kan, zullen de bevoegde mensen hun ondersteuning bieden.

Commissaris van politie, Rishi Akkal, die ook voorzitter is van de examencommissie, gaf te kennen dat de politie constant op zoek is naar partners binnen de criminaliteitsbeheersing, maar ook binnen de andere rechtsgebieden waarbinnen handhaving moet geschieden. Hij heeft geloof in de secure selectie van de cursisten en spreekt de hoop uit dat de cursisten na de succesvolle afronding van de opleiding, met succes verder kunnen binnen hun werkgebied.

| waterkant | Door: Redactie