• vrijdag 14 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Akkoord regering en IMF absoluut geen reden voor hoerastemming’

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Een overeenstemming bereiken op staf level niveau (Staff Level Agreement) met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is absoluut geen reden voor het geraken in een ‘hoerstemming’. Het is wel een goede stap voorwaarts, laat de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) weten in haar maandelijks uitkomende economistenblad ‘Inzicht’. Voor het succesvol doorlopen van het Herstelplan, is het volgens de VES noodzakelijk, dat de regering breedvoerig communiceert en de samenleving goed informeert over de ‘prior actions’ en alle overige maatregelen, die uitgevoerd zullen worden en wel binnen welke tijdspanne. Dit is volgens de VES nodig, omdat de offers zullen worden gebracht door de burgers en niet door politieke topfiguren van de regeringscoalitie.

Die hebben een schild van faciliëring, friends, family and sponsors om hun heen geconstrueerd. Hiermee geeft men geen goed voorbeeld. “Hoe verlangt men van het volk dan om offers te brengen?”

Met de huidige inflatie wordt het volk elke maand zo’n drie procent armer, terwijl de leiders zich laten rondrijden in luxe auto’s, met een aantal volgauto’s en tientallen politieambtenaren onttrekken aan het politiekorps om zichzelf te  kunnen beschermen in plaats van de samenleving. “Dit zijn onnodige kosten en lasten, die gedragen worden door de samenleving, terwijl ‘moni no dè’, aldus de VES. Het herstelplan zal nu onder druk van het IMF voor de vierde keer een revisie ondergaan. De VES spreekt de hoop uit, dat men dit keer echt de aanbevelingen van de VES zal meenemen.

Productie

De VES constateert in haar publicatie, dat er nauwelijks aandacht wordt besteed aan de productie en verhoging van de productiviteit. Suriname zal alleen uit deze economische crisis komen, door zijn verdiencapaciteit te vergroten, die slechts gerealiseerd zal worden door het ontwikkelen van de productie en de export. COVID-19 heeft een zware tol geëist, maar men moeten creatief blijven en van de nood een deugd maken, is de VES van oordeel. De overheid zal faciliërend moeten zijn en sectorspecifieke stimuleringsmaatregelen moeten treffen en de bestaande belemmeringen wegnemen. De extra belasting voor exporteurs kan misschien gedragen worden door bepaalde sectoren, maar is wél vernietigend voor een aantal andere sectoren, zoals waaronder de agrarische sector. De oproep van de VES aan de regering, is dat zij sectorspecifiek op maat gesneden beleid ontwikkelt en geen (sub)sectoren vernietigt. De offshore oliesector ontwikkelt zich in rap tempo in Guyana. Suriname kan de ontwikkelingen in Guyana als voorbeeld nemen, om zo zaken beter te ontwikkelen. Belangrijk hierbij is  de spin-off van de offshore oliesector maximaal aan te wenden voor de economie. “Hoe kunnen Surinaam-se bedrijven voortaan maximaal profiteren van deze ontwikkelingen?” Het is van belang dat de regering haar local content beleid aangeeft en met de relevante Surinaamse bedrijven aan tafel gaat. Alleen door transparantie en samenspraak kan men de bedrijven op tijd op het niveau krijgen, om de gevraagde producten en diensten, competitief te kunnen leveren. “De tijd van ‘friends, family and sponsors’ en achterkamer deals, moet definitief worden afgesloten”, aldus de VES in Inzicht.

 

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie