• dinsdag 09 March 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Agrariërs eisen drastische ombuiging lockdownbeleid

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

De Federatie van Surinaamse Agrariërs eist drastische ombuiging van het lockdownbeleid. Volgens de agrariërs moeten de lockdownmaatregelen van de overheid gericht zijn op het tegengaan van de verspreiding van COVID-19, maar dusdanig dat de productie normaal voortgang kan vinden om de bevolking te kunnen voeden, de gewassen en dieren te kunnen onderhouden en de export normaal voortgang te laten hebben, zodat de broodnodige inkomsten en valuta worden verdiend.

Vanaf dinsdag zijn de oude dispensatiebrieven komen te vervallen en is de agrarische ondernemer toegewezen op het online dispensatiesysteem voor het verkrijgen van dispensatiebrieven. “Het online systeem valt onder het ministerie van Justitie en Politie, het deugt van geen kanten en mist elke ratio van het agrarisch ondernemerschap,” schrijft de FSA. De agrariërs vragen zich af hoe de agrarische ondernemer uit stad, district en het binnenland zich online zal moeten registreren en of de overheid hierover heeft nagedacht.

Contraproductief
“Het systeem voldoet absoluut niet,” wordt benadrukt. Als voorbeeld kan worden genoemd dat het ID-nummer moet worden ingevoerd. In de agrarische sector werken ongeveer 40 tot 50 procent buitenlanders, voornamelijk Haïtianen, Venezolanen, Filipijnen en Cubanen, waarbij hun ID-nummer afwijkend is van het vereiste format. “Dit betekent dat deze harde werkers, die onmisbaar zijn voor de agrarische sector, worden uitgesloten. Wie zal dan het werk doen? Dit werkt zeer contraproductief,” stellen de agrariërs.

Ze merken op dat voor het verkrijgen van dispensatie de kortste route van het woonadres en werklocatie moeten worden vermeld. Dit werkt totaal niet voor mensen werkzaam in de agrarische sector. Veldbezoeken, opkopen, distribueren en verwerken van agrarische producten zijn niet gebonden aan vaste routes en tijden, geven ze aan. Zo kan de binnenkomst van vis niet worden geprogrammeerd. Als de vis eenmaal binnen is, moet die verwerkt worden en gaat men door met werkzaamheden totdat het proces af is. Voor de export naar Nederland en de Verenigde Staten van Amerika beginnen de werkzaamheden al in de vroege ochtend.

De COVID-pandemie heeft in maart Suriname een jaar in haar greep. De effecten van deze pandemie treffen de samenleving zeer ernstig, voornamelijk het bedrijfsleven, maar in het bijzonder de agrarische bedrijven en agro-zelfstandigen zijn hier de dupe van. Agrarische bedrijven, landbouwers, veetelers, vissers en verwerkers zijn actief met levende planten en dieren.

Beperkingen
De planten moeten onderhouden, geoogst en verwerkt worden. De dieren moeten verzorgd, gevoed en geslacht worden. De visvangst wordt aangevoerd en dient in kort tijdsbestek verwerkt te worden. Bij al deze processen zijn het transport en de logistiek essentieel. Deze activiteiten geschieden elke dag, 1 X 24 uur, dag en nacht, stelt de FSA.

“De agrarische ondernemers zijn verantwoordelijke mensen die de COVID-protocollen in acht nemen. Zij willen zelf ook niet besmet raken. De agrarische ondernemer gaat om met voedsel. Als men geen besef had van veiligheidsvoorschriften zou onze samenleving massaal onveilige voedsel consumeren. Gelukkig is dit niet het geval, dankzij de agrarische ondernemers.”

Ze vervolgen:”Leg daarom de agrarische ondernemers geen onnodige beperkingen op, welke een uitvloeisel schijnt te zijn van onkunde van het ministerie van Justitie en Politie Juspol. De FSA verzoekt u dus vriendelijk u te focussen op uw kerntaken en het dispensatiebeleid wat betreft de agrariërs over te laten aan het ministerie van LVV,” stellen de agrariërs.

De FSA is een overkoepelende organisatie, bestaande uit lidorganisaties uit de agrarische sector, met als hoofddoel het behartigen van de belangen van haar leden en te dienen als schakel tussen de totale agrarische sector, de beleidsmakers en overige stakeholders.

Datum: | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie