• donderdag 22 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Afschaffing Avondklok Nederland kan ook gevolgen hebben voor Suriname

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

De avondklok in Nederland moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald, in een geding dat aanhanging was gemaakt door de protestgroep Viruswaarheid. Het demissionaire kabinet Rutte wil dat de avondklok gehandhaafd blijft, tot er een hoger beroep over de zaak is geweest. De Nederlandse staat heeft daarom aan het gerechtshof gevraagd, de uitspraak van de rechter over het opheffen van de avondklok te schorsen in afwachting daarvan.

Dit besluit kan ook voor Suriname gevolgen hebben zeggen juristen tegenover de krant. “Het concordantiebeginsel en de overeenkomstige werking van onze constitutionele staatsmachten, brengen met zich mee, dat dezelfde beginselen in Suriname tot een vergelijkbare conclusie zouden kunnen leiden. De spoed en het gebrek aan onderzoek, zonder tastbare onderbouwing van causaliteit of invloed van de geïsoleerde maatregel, hebben ook in Suriname, onvoldoende wetenschappelijke concentratie genoten, om een juridische noodzaak voor een dergelijke ernstige beperking, te rechtvaardigen”, zegt een jurist tegenover de krant.

Naar verluidt, zijn verschillende belangengroepen al bezig hiermee, alleen houden ze geen rekening met de allergieën van advocaten. Dit soort belangengroepen zoeken ook in Suriname naar rechtsbijstand voor rechtsingang om de grondrechten van burgers, gewaarborgd te zien, dit blijkt uit navraag bij advocatenkantoren. “Maar de “actiegroepen” zijn vaak mensen die wel geld hebben voor allerlei andere luxe’, stelt een jurist.

Volgens hem, zijn wij als volk redelijk meegaand geweest in de afgelopen maanden, omdat wij dispensaties konden aanvragen voor essentiële diensten. “Met het vaccin is wereldwijd het einde in zicht van deze onderdrukking en het misbruik dat gemaakt is door overheden voor hun eigen doeleinden en politiek voordeel”, stelt een der advocaten tegenover ons.

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie