• woensdag 30 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Advocaat in misbruikzaak: ’15-jarig meisje deed alles vrijwillig met 17-jarige jongen’

| waterkant | Door: Redactie

De 17-jarige verdachte Steven T., die ervan werd beschuldigd een 15-jarig meisje in Suriname seksueel te hebben misbruikt, is afgelopen week door de rechter-commissaris (rc) in vrijheid gesteld.

Volgens zijn advocaat Edward Redjopawiro werd Steven beschuldigd van onttrekking en het verbergen van een minderjarige aan het wettig gezag, ontucht met een minderjarige en opzettelijk seksuele gemeenschap met een minderjarige, die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt.

De raadsman haalde aan dat het slachtoffer alles vrijwillig deed en dat er geen sprake was van onttrekking aan het wettig gezag. Het slachtoffer had zelf aan de verdachte gevraagd of ze thuis

bij hem mocht komen.

Aangezien het 15-jarig meisje nog minderjarig was, had zij wel de toestemming nodig van haar ouders. Zij hield zielsveel van Steven en ze wilde een liefdesrelatie met hem beginnen.

De verdachte vroeg aan het slachtoffer om nog even te wachten en geduld te betrachten, omdat hij zijn school wilde afmaken. In deze strafzaak werd nog twee andere verdachten aangehouden.

Redjopawiro deed het verzoek aan de rc om zijn cliënt met een ernstige waarschuwing naar huis te sturen. Als motivering voor dit verzoek haalde Redjopawiro aan, dat er enkele jaren terug een soort gelijke strafzaak heeft gediend, waarbij een 12-jarig meisje vrijwillig seksuele gemeenschap had met een 17-jarige jongen.

Er werd door de afdeling Justitiele Kinderbescherming over voornoemde strafzaak een voorlichtingsrapport opgemaakt, waarin geadviseerd werd om de verdachte een berisping en een voorwaardelijke straf op te leggen.

Aan zowel de verdachte als het slachtoffer werd het raadzaam geacht, dat zij maatschappelijk begeleid moesten worden om zodoende te leren om te gaan met hun seksuele gevoelens.

Redjopawiro vroeg om de beginselen binnen het strafrecht, met name het onmiddellijkheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel ook in deze zaak toe te passen. Hij motiveerde namelijk dat soortgelijke gevallen ook op een soortgelijke manier behandeld moet worden.

Op grond hiervan werd door de raadsman aan de rc verzocht om de verdachte Steven een ernstige waarschuwing te geven. Dit verzoek werd gehonoreerd, waarbij de verdachte naar huis mocht gaan om een aanvang te maken met zijn studie.

| waterkant | Door: Redactie