• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Advies VSB over protestactie op 24 maart:

| dagblad suriname | Door: Redactie

Normale bedrijfsactiviteiten voortzetten, maar alert blijven

De aangekondigde protestacties op 24 maart hebben de aandacht van het bedrijfsleven getrokken. Activisten hebben opgeroepen tot het sluiten van bedrijven.

Tijdens een recente bestuursvergadering heeft de VSB zich uitgesproken over het recht om te protesteren. Het is immers duidelijk, dat de verslechterende sociaal-economische situatie in ons land ten grondslag ligt aan de acties.

De VSB is echter van mening, dat het volledig sluiten van alle bedrijven juist destructief zal zijn voor de al fragiele economische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden. 

De VSB adviseert haar leden daarom om de bedrijfsactiviteiten niet te stoppen, maar wel de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen

om het personeel, bezittingen en goederen te beschermen.

“De plunderingen van 17 februari 2023 en de daarmee gepaard gaande materiële en immateriële schade lopen op tot miljoenen SRD’s, waarvan de samenleving uiteindelijk een deel van de kosten draagt. Dit mag niet opnieuw gebeuren. Duurzame economische groei en het behoud van banen hebben immers prioriteit voor het bedrijfsleven”, aldus de VSB.

De organisatie zegt  erop te rekenen, dat de veiligheidsdiensten met de nodige tact en professionaliteit orde en rust zullen handhaven.

| dagblad suriname | Door: Redactie