• vrijdag 14 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Achaibersingh staat garant voor uitvoering Herstelplan

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Het hersteltraject van de Surinaamse economie is vervat in het Herstelplan 2020-2022, dat het overkoepelend plan is voor het herstel van de Surinaamse economie. Een intensief traject van inspraakrondes met onder meer verschillende stakeholders, heeft geresulteerd in een verbeterde versie van het Herstelplan. Dit liet de minister van Financiën, Armand Achaibersingh, eergisteren weten in een schrijven gericht naar alle stakeholders.

Volgens de minister, zal het plan binnenkort aan De Nationale Assemblee worden aangeboden. “Uw begrip wordt gevraagd voor het feit dat we de commentaren tegen elkaar hebben moeten afwegen en dat het hierdoor niet altijd mogelijk was om het commentaar letterlijk over te nemen. Wij hebben binnen onze mogelijkheden met name de sociale rechtvaardigheid laten prevaleren, gegeven de precaire omstandigheden in ons land. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreide set van sociale ondersteuningsmaatregelen in het plan. Wij zijn ervan overtuigd, dat de uitvoering van dit plan door een eerlijke en transparante overheid binnen afzienbare tijd in de groei van onze economie zal resulteren. Hier sta ik persoonlijk garant voor”, aldus Achaibersingh.

De regering heeft gisteren bekendgemaakt, dat ze de Staff Level Agreement (SLA) met het IMF heeft getekend. Daaropvolgend zal de Board Approval plaatsvinden – naar verwachting twee maanden later. In zijn schrijven benadrukte de minister, dat met de komende SLA, een principeovereenkomst tot stand zal komen, waarbij Suriname zich committeert aan een aantal belangrijke ‘prior conditions’, waarvan de belangrijkste is het liberaliseren van het wisselkoersregime.

De stand van de Surinaamse economie is dusdanig dat herstel hiervan niet zal kunnen worden bereikt zonder ondersteuning van internationale partners, de herstructurering van de schuldenpositie. In het kader hiervan zei de minister, dat het van belang is dat alle stakeholders worden geïnformeerd over het verloop van het proces. “De afgelopen maanden hebben wij intensieve besprekingen gevoerd met het IMF om te komen tot een Extended Fund Facility (EFF). Daarbij zal Suriname ondersteuning ontvangen van het IMF in de vorm van begrotings- en betalingsbalanssteun. Met het EFF worden tevens twee andere belangrijke doelen bereikt. Ten eerste wordt hierdoor een startschot gegeven voor de formele onderhandelingen met de internationale crediteuren van de Republiek Suriname. Dit zal resulteren in een belangrijke reductie in de schuldverplichtingen van Suriname”, aldus Achaibersingh.

Het plan zal volgens de minister, nieuwe investeerders meer vertrouwen geven om te investeren in ons land. Hiermee komt ook de weg vrij voor Suriname om aanvullende financiële ondersteuning te verkrijgen van multilaterale organisaties en de Wereldbank, IDB, en CDB. ‘’Deze ondersteuning voor be-grotings- en beleidssteun zal ongeveer gelijk zijn aan het bedrag dat door het IMF ter beschikking zal worden gesteld. Wij willen u hierbij op de hoogte te stellen dat wij ons nu bevinden in de laatste fase van de onderhandeling ten aanzien van een economisch programma dat ondersteund zal worden met de IMF EFF lening tegen gunstige voorwaarden.’’ Suriname heeft onlangs vanuit eigen inzichten maatregelen getroffen in het kader van het wisselkoerregime door een minimum- maximumwisselkoers vast te stellen. Dit heeft vooral te maken met de aanname van de wetten ter beheersing van de koers, bieden een handvest om de koers, de komende twee maanden gefaseerd te laten bepalen door vraag en aanbod. Dit is volgens Achaibersingh, overigens geen nieuw fenomeen in de Surinaamse economie-historie. “Belangrijk is dat in dit kader door Suriname met het IMF is overeengekomen, dat valutamiddelen ter beschikking worden gesteld, zodat er voldoende valuta aanwezig zal zijn in Suriname voor enerzijds het dekkend houden van de monetaire reserve en anderzijds het inspelen op de valuta vraag vanuit de markt. Dit zal resulteren in stabilisatie van de wisselkoers en daarmee ook de inflatie en prijsstijgingen van goederen”, verduidelijkte Achaibersingh. De regering heeft een ambitieus hervormingsprogramma voorgesteld om de Surinaamse economie te stabiliseren en de weg vrij te maken voor het herstel. De perspectieven zijn zeer goed dat het zal lukken. Maar om succes te garanderen, zal het aanpassingsprogramma inspanningen vergen van de Surinaamse samenleving als geheel. Om de negatieve impact van de macro-economische aanpassing op de samenleving te helpen verzachten, bevat het programma belangrijke maatregelen om het sociaal vangnet te versterken. De regering geeft reeds extra ondersteuning en zal nog meer gerichte sociale steunprogramma’s ontwikkelen om de samenleving, met name de minderdraagkrachtigen, te beschermen.

 

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie