• dinsdag 15 June 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ABOVE NORMAL RAINFALL TO CONTINUE UNTIL AUGUST

Guyanezen worden op de hoogte gebracht dat de bovennormale regenval, die het land de afgelopen weken heeft meegemaakt en heeft geleid tot wijdverbreide overstromingen, waarschijnlijk nog twee maanden zal aanhouden. Premier, brigadegeneraal (gepensioneerd) Mark Phillips, deed de onthulling terwijl hij donderdag een update gaf over de overstromingssituatie aan de Nationale Assemblee.

Daarom zei hij dat overstromingen ook in de periode juni tot half juli een punt van zorg blijven. Momenteel zijn alle rivieren overgeslagen; aaneengesloten landbouwgronden en woonwijken onder water zetten, zei de premier. Hij beschreef de situatie in het achterland als "verontrustend", en legt uit dat de voedselzekerheid nu wordt bedreigd.

---

Guyanese are being placed on notice that the above-normal rainfall, which the country has experienced in recent weeks, leading to widespread flooding, is likely to continue for another two months. Prime Minister, Brigadier (retired) Mark Phillips, made the disclosure while providing an update on the flooding situation to the National Assembly on Thursday. To this end, he said flooding also remains a concern over the period June to mid-July. Currently, all the rivers have overtopped; flooding contiguous farmlands and residential areas, the Prime Minister said. He described the situation in the hinterland as “distressing”, explaining that food security is now threatened.

 

Datum: 15 Jun 2021 | Bron: dpi.gov.gy | Door: Redactie