• dinsdag 31 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ABOP: Groei komt gestaag

| starnieuws | Door: Redactie

Bij de herdenking van 47 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid vandaag, is de centrale gedachte van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkeling Partij (ABOP) er eentje van bezinning. De afgelopen 47 jaar hebben onze jonge republiek nog niet naar die hoogte gebracht waar de partij die graag zou willen zien. Echter geheel ontevreden is de partij niet. In elke regeerperiode, waar de partij mede
regeermacht verkreeg, is er gewerkt voor land en volk. Met name de gemeenschappen in het binnenland, die door eerdere regeringen in de kou werden gelaten, hebben de vooruitgang gemerkt. De ABOP-voorzitter, Ronnie Brunswijk, kent als geen ander de situatie waaronder de mensen aldaar moeten wonen, leven en werken. Echter de groei die we als land doormaken komt gestaag en het is om die reden dat de ABOP niet geheel ontevreden is. De verschillende elektrificatie- en drinkwaterprojecten die alleen al tijdens de regeerperiode tot nu toe zijn uitgevoerd, spreken boekdelen. Gemeenschappen die generaties zonder elektriciteit en schoon drinkwater hebben gezeten hebben dat nu wel En dit traject zal de ABOP voortzetten. Als regeringspartij is het vraagstuk van gronduitgifte er een, waarbij er zekerheden aan de gemeenschap worden gegeven. Ook dit traject zal worden voortgezet. De koersontwikkeling als de sociaaleconomische agenda baren de partij grote zorgen. Ook ligt er een grote uitdaging op het gebied van de gezondheidszorg en het onderwijs daar.  Als regeringspartij is er bij monde van de partijvoorzitter steeds gehamerd op deze issues. Het kan niet zo zijn dat een groot deel van de bevolking de armoede wordt ingeduwd. Vanuit de zijde van de ABOP is er ook steeds gezegd dat het armoedevraagstuk structurele aanpak behoeft. Aan de turbulente periode waarin ons land zich thans bevindt, zal een eind komen. Daar is de ABOP verzekerd van. Als partij zijn wij ons terdege van bewust dat de internationale ontwikkelingen een grote invloed hebben op ons land als deel van de wereld. Ons land heeft voor hetere vuren gestaan, maar als volk van dit mooie prachtige land hebben we die steeds overwonnen. De toekomst zien wij als partij positief tegemoet. Wij staan aan de vooravond van een groots moment. Met de vondst van de vele olie- en gasreserves, is de ABOP ervan verzekerd dat op middellang termijn elke Surinamer er profijt aan zal hebben. De stappen die zijn en worden ondernomen met het beleid op dit stuk, verzekerd de ABOP dat dit ook zal gebeuren. Indachtig dat de productiesector nu eindelijk ook van de grond komt.  Ook met alle strubbelingen die er zijn, hebben wij als natie de taak in saamhorigheid en eenheid ons land op te bouwen. Daar moeten wij ons wel van bewust zijn, want geen ander zal dit voor ons doen. Wan Swit Srefidensi Dey!

| starnieuws | Door: Redactie