• donderdag 09 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Aashna Kanhai na tien jaar opnieuw toegelaten tot Hof

| starnieuws | Door: Redactie

Aashna Kanhai tijdens haar toespraak bij haar beëdiging en toelating tot het Hof van Justitie. (Foto: René Gompers) Aashna Kanhai is na 10 jaar weer advocaat. Zij is woensdag opnieuw toegelaten en beëdigd in het beroep; zij was in 2011 uitgetreden. Tussen 2012 en 2020 is Kanhai ambassadeur geweest in India, en niet residerend ambassadeur voor Bangladesh en Sri Lanka. In
haar inleiding stelde ze dat de advocatuur meer aandacht moet gaan besteden aan het bestuursrecht. Hierin zijn onder andere de regels vastgesteld waar de overheid zich aan moet houden ten opzichte van burgers en het nemen van besluiten. Kanhai, dochter van de bekende strafadvocaat Irvin Kanhai, heeft opnieuw stage moeten lopen. "Het is iets minder dan gebruikelijk, het is minder dan twee jaren geweest," geeft ze aan. "In 2011 was ik uitgetreden, ben ambassadeur in India geweest,  en ben nu teruggekomen." Ze werd te werk gesteld als advocaat stagiair en heeft de stage doorlopen in aanloop naar haar beëdiging en toelating. Zij heeft stage gelopen bij het Juridisch Adviesbureau Kanhai N.V. waar zij al eerder als advocaat verbonden was tussen 2004 en 2011. Het bureau legt zich toe op civiele- en strafrecht. "Maar ik vind bestuursrecht ook zeer interessant," vertelt ze aan Starnieuws. "Ik vind dat wij als burgers zoveel mogelijk toegang moeten hebben tot het recht. Ik denk dat voor het bestuursrecht, dat is het recht dat wij als burgers kunnen inroepen tegen het bestuur -en het bestuur naar ons toe- er wat meer progressie moet komen." Kanhai heeft dit ook in haar toespraak benadrukt. "Het voor handen hebben van een goed geoutilleerd en consistent bestuursrecht, is in deze een grote noodzaak waar we in Suriname zeker aan moeten werken," haalde ze aan. "De lacune (het ontbreken) van bezwaar- en beroepsregels, instituten en het belang van codificering van algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zijn enkele aandachtspunten in deze. Voor waar deze beginselen vaak zijn verankerd in verdragen en met name in het strafrecht, van groot belang zijn." Kanhai zegt dat ze heeft vernomen dat een conceptwet Algemeen bestuursrecht is geconcipieerd. "Ik kijk uit naar de formalisering van deze wet."

| starnieuws | Door: Redactie