• donderdag 09 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Aanvraag bezoekerspasjes gedetineerden en arrestanten nu gedigitaliseerd

| waterkant | Door: Redactie

Het Openbaar Ministerie in Suriname wenst het volgende aan te geven: Vanwege de covid-pandemie werd het bezoek aan arrestanten in cellenhuizen en gedetineerden in inrichtingen stopgezet.

Gelet op de versoepeling van de maatregelen van overheidswege is besloten dat het bezoek wederom zal worden toegestaan. Eén gedetineerde heeft recht op bezoek van vier personen en één arrestant op twee personen.

Burgers kunnen slechts op vertoon van een bezoekpas een arrestant of gedetineerde bezoeken. Om de samenleving tegemoet te komen heeft het Openbaar Ministerie de mogelijkheid gecreëerd om nu via haar website (www.openbaarministeriesuriname.org) digitaal een bezoekpas aan te vragen. Na de aanvraag zal de

burger via een whatsapp-bericht geïnformeerd worden over de goedkeuring of afkeuring van zijn/haar aanvraag.

Deze bezoekpas is strikt persoonlijk en zal samen met een identiteitsbewijs getoond moeten worden bij het cellenhuis en/of de inrichting.

| waterkant | Door: Redactie