• dinsdag 21 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Aanpassing loonbelastingschijven zal middels staatsbesluit geschieden

| dagblad suriname | Door: Redactie

De aanpassing van de loonbelastingschijven die simultaan zal plaatsvinden met de invoering van btw per 1 januari 2023 zal middels staatsbesluit geschieden en niet via wijziging van de Wet Loonbelasting. Met de invoering van btw komt de omzetbelasting te vervallen. 

In het Tripartiet Overleg is de afspraak, dat met de invoering van btw per 1 januari 2023 de druk op de directe belastingen, de loonbelasting verlaagd moet worden. De belastingschijven zullen aangepast worden. De aanpassing van de belastingschijven door middel van een staatsbesluit betekent, dat er geen wijzigingsvoorstel van de Wet Loonbelasting bij het parlement hoeft te worden ingediend ter goedkeuring.

Overigens zou gelet op de ingangsdatum van 1 januari het niet meer haalbaar zijn een wetswijziging in de Nationale Assemblee in behandeling te nemen. De ontwerp wetswijzigingsvoorstel zou nu al bij het parlement ingediend moeten zijn. 

Ronny Asabina van de oppositionele BEP-fractie in de Nationale Assemblee die lid is van de Vaste DNA-commissie voor Financiën en Planning bevestigt tegenover Dagblad Suriname, dat de regering voornemens is via staatsbesluit de belastingschijven aan te passen. Dat zou aan de Vaste Commissie Financiën en Planning zijn medegedeeld door deskundigen van het ministerie. Asabina zegt, dat hij daar absoluut niet in mee kan gaan. De wet moet helemaal doorgefietst worden, omdat het niet alleen moet gaan om aanpassing van de belastingschijven, maar ook om andere bepalingen en voorzieningen in de wet die de belastingdruk op de bevolking moeten verlagen. Hij noemt onder andere de hypotheekrente aftrek.

Tripartiet Overleg

Aankomende maandag zal de Belastingdienst een presentatie doen voor het Tripartiet Overlegorgaan over voorstellen ter aanpassing van de belastingschijven. De vakbeweging, één van de drie sociale partners in het Tripartiet Overleg, maakt zich niet alleen zorgen over de belastingdruk voor de werkende klasse, maar meer nog over de verslechterende koopkracht van de bevolking als gevolg van de koers- en prijsontwikkelingen van de afgelopen maanden. 

Vandaag, zaterdag 10 december, heeft Ravaksur, de Raad van Vakcentrales in Suriname, een onderhoud hierover met president Chandrikapersad Santokhi. Ravaksur wil concrete maatregelen van de president vernemen moeten leiden tot herstel en verbetering van de koopkracht van de bevolking.

SS     

| dagblad suriname | Door: Redactie