• donderdag 29 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Aanleiding voor personeelsstaking onduidelijk voor SZF-directie

| dagblad de west | Door: Redactie

Het personeel van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), is sinds begin deze week in beraad. Op maandag 15 augustus 2022 hebben de medewerkers van het SZF hun werkzaamheden neergelegd en hebben door middel van stoelen barricades geplaatst in de Fred Derbystraat. Volgens de directie van het SZF, is de aanleiding voor deze actie tot nog toe onduidelijk. Algemeen directeur (IMT) van het SZF, Radjesh Radjkoemar, zegt dat er op 18 en 20 juli 2022, memo’s naar het personeel verstuurd zijn, waarbij er aangegeven is, dat er gesprekken zijn gevoerd met de Bemiddelingsraad, de SZF-directie en de Algemene Ziektekosten Verzekering Werknemers Bond

(AZVWB). Dit zou volgens Radjkoemar aanleiding kunnen zijn geweest voor de bond om tot actie over te gaan.

Bemiddelingsraad

De directie heeft de hulp van de Bemiddelingsraad ingeroepen voor een bevredigende oplossing voor beide partijen. De eis van de bond is financieel niet haalbaar voor het staatsbedrijf. De Bemiddelings-raad heeft de directie en de bond geadviseerd, opnieuw te onderhandelen op basis van de uitgewerkte scenario’s. “Op 15 augustus waren er wederom gesprekken ingepland met de Bemiddelingsraad waarbij de bond niet is komen opdagen. Zonder opgaaf van reden zijn de medewerkers overgegaan tot staking, waarbij zij op 16 augustus vanaf 10.00 uur weer in beraad zijn gegaan. De directie betreurt het dat er geen duidelijke reden is opgegeven voor deze acties”, aldus Radjkoemar.

Volgens de directeur zijn zij nog in onderhandeling met de Bemiddelingsraad en zij wachten op een uitspraak van de Bemiddelings-raad, welke bindend zal zijn.  Bondsvoorzitter Rodney Oldenstam vertelde afgelopen maandag, dat de actie van het personeel is gestart, nadat zij een brief had ontvangen van de directie van het SZF, waarin werd vermeld dat partijen nog aan het onderhandelen zijn, over de zaken waar het personeel ontevreden over is. Oldenstam verklaarde, dat er goed contact is met de directeur, maar natuurlijk zijn er verschillen. Er zijn verschillende invalshoeken; zij hebben een andere invalshoek, wij hebben een andere, en op basis daarvan zullen er altijd verschillen zijn”, aldus Oldenstam. Hij stelde, dat de bond de directie niet kan benaderen om de mensen tot de orde te roepen. “Het kan averechts gaan werken.” Tot op heden heeft de redactie van De West Oldenstam niet kunnen bereiken voor een update met betrekking tot de stand van zaken in deze kwestie.

Rectificatie

In de editie van dinsdag 16 augustus, werd abusievelijk vermeld dat de heer Amar Randjitsing de directeur is van het SZF, maar dat betreft een omissie vanuit onze zijde. De huidige algemeen directeur van het SZF, is Radjesh Radjkoemar en niet Amar Randjitsing.

| dagblad de west | Door: Redactie