• donderdag 09 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Aandeelhouders DSB benoemen Van Petten als directeur

| starnieuws | Door: Redactie

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van De Surinaamsche Bank (DSB) is Alexander van Petten benoemd tot nieuwe directeur. Zijn benoeming moet nog goedgekeurd worden door de Centrale Bank van Suriname. De resultaten van het boekjaar 2019 zijn gepresenteerd met een verlies van SRD 38 miljoen voor de belastingen. Tijdens de periode 2020 tot en met 2022 is de bank aanzienlijk verbeterd.

Er is in deze periode gefocust op het versterken van de interne organisatie, het beheersen van de risico’s, het verhogen van de inkomsten, het verlagen van de kosten en het verbeteren van de dienstverlening.

De verkoopprestaties, de operationele resultaten en

de resultaten op het gebied van risicobeheersing hebben tonen dit aan, meldt de bank. 

DSB heeft om bij te dragen aan een meer transparante en vergelijkbare externe rapportage besloten om het financieel verslag met ingang van het verslagjaar 2019 uit te brengen volgens IFRS-standaarden. Het conversietraject naar IFRS is een proces van vele maanden waarbij de balansdata van 3 jaren met name de jaarrekeningen van 2017, 2018 en 2019 op basis van de nieuwe beginselen dienen te worden opgemaakt. 

Onder IFRS dient voor ieder krediet een voorziening te worden getroffen die het te verwachten verlies in de komende 12 maanden weergeeft indien de klant niet meer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Hiernaast moet volgens IFRS ook voorzieningen voor toekomstige pensioenverplichtingen opgenomen worden indien deze hoger zijn dan de middelen van het pensioenfonds. Onder IFRS ook voorzieningen genomen voor kredieten van de overheid, wat eerder niet het geval was. Dit IFRS-conversietraject als ook de audit van de jaarrekening 2019 heeft veel meer tijd in beslag genomen dan de bank had verwacht.

Vanwege de overstap naar de rapportage van de jaarrekening conform IFRS-standaarden, is er een verdere toevoeging aan de voorzieningen over het boekjaar 2018 geweest. Het resultaat over dit boekjaar is gecorrigeerd, resulterend in een verlies van SRD 179 mln. Over het boekjaar 2019 zijn er minder voorzieningen getroffen. Dit heeft geresulteerd in een minder negatief resultaat over 2019; resulterend in een verlies voor belastingen van SRD 38 miljoen, legt de bank uit. 

| starnieuws | Door: Redactie