• zaterdag 01 April 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

A20 wil transparantie over schuldherschikking met India

| starnieuws | Door: Redactie

De president is recentelijk voor een bezoek naar India gereisd. Hierbij is er een overeenkomst bereikt over een schuldenherschikking. Echter, er is nog geen informatie vrijgegeven over de inhoud van deze overeenkomst. Als buitenparlementaire politieke partij vragen wij ons af of deze overeenkomst betekent dat de staatsschulden doorgeschoven worden naar de eerstvolgende regeertermijn.

Het is duidelijk dat Suriname momenteel te maken

heeft met een zware financieel-economische crisis. De staatsschuld is alarmerend hoog en er zijn veel zorgen over hoe dit zal worden opgelost. De bevolking van Suriname verdient een transparante en eerlijke oplossing voor deze crisis. 

De regering moet gauw inzage geven over de inhoud van deze overeenkomst met India. De bevolking van Suriname heeft het recht om te weten hoe deze schulden worden herschikt en of er een echte oplossing wordt geboden voor de economische crisis in ons land, of als er slechts sprake is van vooruitschuiven van het probleem.

Dit gezegd hebbende willen wij ons haasten om aan te geven dat wij niet tegen het herschikken van schulden zijn. Wij willen er slechts op wijzen dat er geen duidelijke communicatie is geweest naar de gemeenschap over de achtergrond van de gesloten herschikkingsovereenkomst.

A20 roept de regering op om transparant te zijn in deze zaak en de inhoud van de overeenkomst te openbaren en aan te geven welke voor- en nadelen er voor de gemeenschap hierbij zijn. We willen geen geheimzinnige overeenkomsten die de bevolking van Suriname in het ongewisse laten over de toekomst van ons land.

We willen een regering die eerlijk en transparant is en die werkelijk werkt aan het oplossen van de economische crisis in Suriname. Er is voldoende deskundigheid in huis om gezamenlijk de problemen die er momenteel in Suriname zijn, op te lossen.

Laten we hopen dat de regering de verantwoordelijkheid neemt en daadwerkelijk zich zal inzetten voor het oplossen van de economische crisis in Suriname. A20 zal blijven strijden voor transparantie en eerlijkheid in de politiek en zal blijven vechten voor de rechten van de bevolking van Suriname, omdat het anders kan.

Wan tra fas’ de. Het kan anders; Het moet anders!

| starnieuws | Door: Redactie