• zondag 11 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

8.406 (98%) ZONDER VACCINATIE DAN MEDICATIE GENEZEN VERKLAARD

Datum: | Bron: United News | Door: Ricky Stutgard

Op 13 maart 2020 werd door oud Vice President Adhin in de DNA kenbaar gemaakt dat het Covid-19 virus Suriname heeft  bereikt. Tot op heden(zondag 28 februari) zijn 8,929 personen geïnfecteerd geraakt waarvan 172 (1,9%) stierven.

Opvallend is dat in Suriname voornamelijk het accent wordt gelegd op het aantal geïnfecteerden, aantal personen op Intensive Care,  in quarantaine en in isolatie.  Het feit dat 8.406 personen zonder vaccinatie dan wel medicatie genezen zijn verklaard wordt door het Covid team en het ministerie van Volksgezondheid bewust over het hoofd gezien.

Focus slechts op Covid injectie

8.406 personen in Suriname zijn zonder vaccinatie dan wel medicatie genezen verklaard, maar toch wordt de focus gelegd op het nemen van een Covid-injectie. Een injectie die nog in de proeffase is en waarvan de vaccin producenten bij wet niet aansprakelijk zijn gesteld als personen na inname schade aan hun gezondheid ondervinden.

Dit moet bij velen de wenkbrauwen doen fronzen des te meer daar gebleken is dat de overledenen voornamelijk personen zijn ouder dan 80 jaar en personen met een chronische aandoening.

De focus moet zijn voornamelijk de risicogroepen te beschermen en de overige personen te stimuleren hun immuumsysteem een boost te geven. Inplaats de overhead zich hierop concentreert is men slechts te bedreigen en angst aan tejagen met het enige doel dat de covid-injectie wordt doorgedrukt.

Ons immuumsysteem

8.406 personen in Suriname zijn door het Covid team genezen verklaard, maar vreemd genoegd wordt geen onderzoek verricht naar hoe het komt dat deze geinfecteerden genezen zijn zonder dat men een vaccinatie dan wel medicatie kreeg.

Verscheide personen die in quarantaine hebben gezetten hebben aangegeven dat slechts voor voeding en drinken wordt gezorgd. Verder wordt je een paar dagen geobserveerd. Jij moet zelf je paracetamol meebrengen.

Het immuunsysteem of afweersysteem is het verdedigingssysteem van een organisme  tegen ziekte. De functie is zowel externe als interne ziekteverwekkers te bestrijden. De Latijnse term immunis betekent vrijgesteld, verwijzend naar bescherming tegen indringers van buiten. De term ‘immuunsysteem’ verwijst naar de immuunrespons in meercellige organismen, waarin een groot aantal cellen en moleculen samenwerken om indringers te weren. 

Naast de bescherming tegen virussen, bacteriën, schimmels en parasieten wordt het immuunsysteem ook ingezet om afvalstoffen of zieke lichaamscellen zoals kankercellenop te ruimen.

Het immuunsysteem wordt onderverdeeld in een a-specifiek (aangeboren) en een adaptief (verworven) deel. Het aspecifieke deel is snel werkzaam, maar minder specifiek voor de ziekteverwekker (de pathogeen). Het adaptieve deel daarentegen past zich aan de pathogeen aan; dit kost tijd maar uiteindelijk zal de adaptieve afweer tot een sterkere afweer evolueren, waarmee het lichaam vervolgens vaak langdurig beschermd is tegen deze pathogeen.

Gezonde levensstijl

Wat onze voeding betreft nuttig:

Complottheorie?

Personen die tegen de hele Corona campagne zijn worden al te vaak gezien als doemdenkers en personen met complottheorieën. Maar wat blijkt nu, terwijl India gratis vaccins verdeelt aan armelanden probeert 1 vaccin producent misbruik te maken van  de nood van arme landen door munt uit te slaan. Voor de Covid injecties eist men van overheden uit Latijns- en Zuid Amerika roerende- en onroerende goederen zoals militaire basissen, bankreserves en  ambassade gebouwen. Let wel een vaccin producent eist dat. Als dit geen complottheorie is dan weet ik het ook niet meer.

INGEZONDEN|RICKY STUTGARD

 

Datum: | Bron: United News | Door: Ricky Stutgard