• zondag 17 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Politie zal optreden tegen krakers van woningen

Datum: 17 Jan 2021 | Bron: Suriname Herald | Door: Redactie

De regering zal ervoor waken dat woningen die gebouwd zijn middels woningbouwprojecten niet gekraakt worden. De politie zal erbij gehaald worden mocht er sprake zijn van occupatie van reeds gebouwde woningen, zei president Chan Santokhi maandag in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de Algemene Politieke Beschouwing (APB).

De regering heeft de eerste inventarisatie gemaakt van de woningbouwprojecten. Bij deze eerste inventarisatie is komen vast te staan, dat er verschillende instituten en organisaties zijn die zich de afgelopen periode bezig hebben gehouden met de woningbouw.

Het staatshoofd lichtte toe, dat er een instituut bij De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) is aangetroffen van een bouwfonds. In het parlement zijn er twee instituten die goedgekeurd zijn te weten de Wet nationaal garantiefonds huisvesting en Wet nationaal woningbouwfonds. Deze zijn niet operationeel, voegde de president eraan toe.

Daarnaast is er een Stichting Volkshuisvesting die primair geen verantwoordelijkheid heeft voor wat betreft de bouw van woningen. Verder is er ook een Affordable Housing Project, dat heeft gewerkt met financiering van de Islamic Development Bank (IsDB).

De president noemde eveneens een woningbouwproject dat gefinancierd moet worden uit een grand van de bevriende natie China. Volgens Santokhi zijn er twee jaren geen woningen gebouwd, omdat aan China werd voorgehouden dat Suriname niet over genoeg grond beschikt.

Het staatshoofd gaf verder aan dat de regering met een goed gestructureerd woningbeleid komt. Er is nu een totaal overzicht en vaststaat dat er genoeg grond is. Met betrekking tot de woningen die op Noord staan en nog moeten komen zal de overheid die beschermen. Personen, die reeds een toezegging hebben om in aanmerking te komen voor een woning zullen die krijgen, verzekerde het staatshoofd.

Gregory Rusland is als coördinator aangesteld voor de cluster woningbouw. Santokhi legde uit dat ook ministeries bezig zijn met woningbouw. De bedoeling is om alle ministeries en organen die zich hiermee bezighouden te brengen in een clustergroep.

Vishmohanie Thomas

Datum: 17 Jan 2021 | Born: Suriname Herald | Door: Redactie