• zondag 17 January 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Del Prado: ‘Het is te verwachten dat er meerdere varianten bij komen’

Datum: 17 Jan 2021 | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

Drie nieuwere varianten van SARS-CoV-2, het COVID-19-virus, staan momenteel in de schijnwerpers. Nog een overdraagbare variant werd gevonden nadat gnomische sequentiebepaling was gedaan in het Verenigd Koninkrijk (VK), een andere variant werd ontdekt in Zuid-Afrika en een derde werd recentelijk ontdekt in Nigeria. Ook is er momenteel een onderzoek gaande bij Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) Amazônia (Brazilië), dat erop wijst, dat de nieuwe variant van het nieuwe coronavirus die bij Japanse patiënten werd aangetroffen, zijn oorsprong vindt in de staat Amazonas. De mutaties die in het virus werden gevonden, kunnen waarschijnlijk een Braziliaanse soort zijn.

Publieke gezondheidszorgdeskundige dokter Ruben Del Prado, zegt in gesprek met De West, dat de opkomst van specifieke varianten te verwachten is, omdat het bekend is dat virussen muteren, waarbij hun eigenschappen ook gaan veranderen. Op een vraag, of varianten gevaarlijk kunnen zijn, zegt Del Prado, dat het vooralsnog erop lijkt, dat je van de Britse variant  niet zieker kan worden. “De Britse variant, die heeft twee eigenschappen, is besmettelijker dan het originele virus dat we kennen uit Wuhan. Het wordt daardoor gemakkelijker van mens tot mens overgedragen”, legt Del Prado uit. Het probleem dat we nu  gezamenlijk moeten oplossen is dat besmette mensen anderen nog beter tegen  transmissie moeten beschermen.

Zal het vaccin werken?

Het vaccin, dat tegen het huidige coronavirus is ontwikkeld, zal volgens Del Prado, met enkele kleine aanpassingen, zeer waarschijnlijk ook tegen deze Britse mutaties werken. De vaccins van Pfizer en Moderna, zijn gemaakt  met een stukje genetisch materiaal van de buitenste stekels (Spikes) van het virus: mRNA. Als het virus zich muteert, moet het theoretisch  niet zo moeilijk zijn om het genetisch materiaal van de buitenkant van dat virus voor de aangepaste vaccinatie te gebruiken. Del Prado legt uit onthult, dat het de belangrijkste functie van het Pfizer en van het Moderna vaccin is om te voorkomen dat een gevaccineerde persoon ernstig ziek wordt besmet te raken met het coronavirus. “Het is nog niet bekend als deze twee vaccins We weten niet exact of men beschermend is voor tegen een infectie. Dat zal in de loop van de tijd wel blijken. Wat wel zeker is, is wel dat 95% van de COVID-19 gevallen, een mild verloop zal hebben”, benadrukte Del Prado. “Ik begrijp dat sommige mensen zich afvragen waarom zij zich zouden laten vaccineren. In de eerste plaats, omdat er dan veel minder ernstig zieken met COVID-19 zullen zijn. En in de tweede plaats, omdat er dan geen enorme druk op het gezondheidszorgsysteem zal zijn.”

Del Prado zegt, de bezorgdheid van mensen te begrijpen, als het vaccin wel te vertrouwen is en hoe zo een vaccin precies werkt. “Als arts en een verstandig wetenschapper, kan ik u zeggen, dat bij de de ontwikkeling van alle goedgekeurde vaccins, alle stappen voor vaccinontwikkeling zijn doorlopen. Niks  is overgeslagen of overhaast gedaan.” Hij geeft daarentegen aan, zich zekerwel te laten vaccineren  wanneer het zover is.   Het is volgens Del Prado belangrijk dat het ministerie van Volksgezondheid en alle  relevante andere instanties, die zich constant en  volledig op de hoogte stellen van de meest recentelijke ontwikkelingen met  betrekking tot het coronavirus, vooral met onze buurlanden “Wij hebben hier een Guyanese, Franse en Braziliaanse ambassadeur, waardoor optimaal diplomatiek contact mogelijk is”, aldus Del Prado.

Del Prado is voorts van mening, dat Suriname één van de landen is, dat als voorbeeld kan dienen, voor een goed stappenplanbeleid. “Voorlopig moeten we ons daarom allemaal houden aan de welbekende COVID-19 preventiemaatregelen. Niet omdat  die aan ons worden opgedragen, we moeten ze in acht nemen, omdat we gezond willen blijven en anderen tegen COVID-19, willen beschermen’’, aldus Del Prado. De eigen verantwoordelijkheid is het allerbelangrijkste.  De Caribbean Public Health Agency (CARPHA) benadrukte recentelijk, dat het Caribisch gebied  een “zeer hoog” risico loopt om deze ‘’Britse variant’’ te importeren en gaf reeds aan, dat in Jamaica, er al vier gevallen zijn bevestigd. Volgens de wetenschappers die het  onderzoek doen van de eventuele Braziliaanse variant, is het nog te vroeg om er zeker  van te zijn, maar de gevonden mutaties kunnen betekenen dat deze nieuwe soort een  groter transmissievermogen heeft, aangezien twee belangrijke mutaties tegelijkertijd werden beschreven in het eiwit Spike, dat het virus aan cellen bindt en gerelateerd is aan de transmissiecapaciteit van SARS-CoV-2.

Datum: 17 Jan 2021 | Born: Dagblad de West | Door: Redactie